Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Odpočet práce poslanca

 • 08.10.2019
  Účasť na pracovnom stretnutí poslancov ZBBSK za obvod Žiar nad Hronom vo veci odsúhlasenia rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okrese Žiar nad Hronom.

 • 02.10.2019
  Účasť na pracovnom stretnutí s podpredsedom BBSK vo veci návrhu rozpočtu na rok 2020.

 • 02.10.2019
  Účasť na zasadnutí Komisie územného plánu a životného prostredia ZBBSK v Banskej Bystrici.

 • 27.09.2019
  Pracovné stretnutie s predsedníčkou OZ Horné Opatovce vo veci vyúčtovania poskytnutej dotácie na oslavy 50. výročia zániku obce.

 • 24.09.2019
  Účasť na zasadnutí Rady školy pri Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari nad Hronom.

 • 23.09.2019
  Poskytnutie finančnej pomoci občanovi na zabezpečenie čipovania a očkovania psa.

 • 19.09.2019
  Účasť na pracovnom stretnutí s riaditeľom Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Žiari nad Hronom vo veci aktuálnych problémov zariadenia.

 • 17.09.2019
  Účasť na pracovnom obede s vedením Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Žiari nad Hronom vo veci činnosti školy v budúcnosti.

 • 16.09.2019
  Poskytnutie finančnej pomoci pozostalej pri zabezpečení pohrebného obradu príbuzného.

 • 7.9.2019
  Účasť na stretnutí rodákov a priateľov z Horných Opatoviec pri príležitosti 50. výročia úradného zániku obce.

 • 22.8.2019
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Kremnici.

 • 4.8.2019
  Účasť na Leteckých dňoch na letisku Sliač.

 • 6.7.2019
  Účasť na oslavách 670. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kopernica.

 • 4.7.2019
  Účasť na spomienkovom stretnutí pri príležitosti 150. výročia úmrtia Š. Moysesa v Žiari nad Hronom.

 • 18.6.2019
  Účasť na rokovaní poslancov ZBBSK za volebné obvody BS, ZC a ZH vo veci poskytovania poslaneckých dotácií pre rok 2019.

 • 15.6.2019
  Účasť na Dni otvorených dverí v DSS Ladomerská Vieska.

 • 25.4.2019
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Jelšave.

 • 18.4.2019
  Účasť na pracovnom stretnutí na Úrade BBSK vo veci diskusie o materiáloch predkladaných na rokovanie Zastupiteľstva BBSK.

 • 4.4.2019
  Účasť na pracovnom stretnutí s pracovníkmi Úradu BBSK vo veci návrhu riešenia zosovu cesty III/2482 v k.ú. Slaská.

 • 2.4.2019
  Účasť na výstave diel vyhotovených autistickými deťmi v Žiari nad Hronom.

 • 22.2.2019
  Účasť na zasadnutí Rady školy pri Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari nad Hronom.

 • 7.2.2019
  Účasť na miestnej obhliadke zosuvu cesty III/2482 v k.ú. Slaská.

 • 6.2.2019
  Účasť na pracovnom stretnutí s riaditeľom Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Žiari nad Hronom.

 • 22.1.2019
  Účasť na novoročnom stretnutí osobností mesta Žiar nad Hronom na základe pozvania od primátora mesta Mgr. Petra Antala.

 • 21.1.2019
  Propagácia hlasovania za detské ihrisko Žihadielko v prospech mesta Žiar nad Hronom.

 • 15.1.2019
  Návšteva DSS Ladomerská Vieska vo veci projektu deinštitucionalizácie.

 • 10.1.2019
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Osrblí.

 • 12.12.2018
  Poskytnutie finančného príspevku na Mikuláša pre žiakov I. Základnej školy v Žiari nad Hronom.

 • 10.12.2018
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.

 • 28.11.2018
  Doručenie žiadosti o poskytnutie dotácie do podateľne Úradu BBSK v mene občianskeho združenia.

 • 20.11.2018
  Účasť na rokovaní Komisie územného plánovania a životného prostredia ZBBSK v Banskej Bystrici.

 • 15.11.2018
  Účasť na rokovaní Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín ZBBSK v Banskej Bystrici.

 • 25.10.2018
  Návšteva Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom.

 • 22.10.2018
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.

 • 11.10.2018
  Pracovné stretnutie vo veci problematiky DSS Ladomerská Vieska.

 • 9.10.2018
  Účasť na zasadnutí Rady školy pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

 • 11.9.2018
  Pracovné rokovanie na Úrade BBSK v Banskej Bystrici.

 • 23.8.2018
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.

 • 30.7.2018
  Doplnenie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu.

 • 18.7.2018
  Podanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu.

 • 25.6.2018
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Brezne.

 • 5.6.2018
  Účasť na zasadnutí Rady školy pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

 • 4.6.2018
  Účasť na rokovaní Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín ZBBSK v Banskej Bystrici.

 • 10.5.2018
  Pracovné stretnutie s občanmi Hliníka nad Hronom vo veci vysporiadania pozemku pod garážami.

 • 3.5.2018
  Obhliadka kolízneho úseku cesty III/2482 za účasti pracovníka BBSK.

 • 26.4.2018
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.

 • 12.4.2018
  Účasť na rokovaní Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín ZBBSK v Banskej Bystrici.

 • 6.4.2018
  Poskytnutie finančného príspevku na Gastrofestival v Žiari nad Hronom.

 • 27.3.2018
  Rokovanie poslancov ZBBSK za volebné obvody BS, ZC a ZH o poskytnutí poslaneckých dotácií pre rok 2018.

 • 26.3.2018
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Lučenci.

 • 6.3.2018
  Obhliadka kolízneho úseku cesty III/2482 za účasti pracovníka BRSC, a.s..

 • 1.3.2018
  Podanie interpelácie predsedovi BBSK vo veci predaja pavilónu B nemocnice v Žiari nad Hronom.

 • 1.3.2018
  Podanie interpelácie predsedovi BBSK vo veci zámeny pozemkov pri Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari nad Hronom.

 • 1.3.2018
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.

 • 22.2.2018
  Dožiadanie pracovníkov Úradu BBSK vo veci prípravy zámennej zmluvy pre Gymnázium M. Rúfusa v Žiari nad Hronom.

 • 12.2.2018
  Podanie trestného oznámenia na generálnu prokuratúru SR vo veci spáchania trestného činu podvodu.

 • 1.2.2018
  Overenie zápisnice z rokovania ZBBSK v Banskej Bystrici.

 • 30.1.2018
  Návšteva krajskej knižnice J. Kollára v Kremnici.

 • 26.1.2018
  Podanie interpelácie predsedovi BBSK vo veci problematiky zubnej pohotovosti v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

 • 26.1.2018
  Podanie interpelácie predsedovi BBSK vo veci nepriaznivej situácie na ceste medzi obcami Lúčky a Kopernica v okrese Žiar nad Hronom.

 • 26.1.2018
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.

 • 24.1.2018
  Účasť na pracovnom stretnutí nezaradených poslancov pred konaním zastupiteľstva.

 • 15.1.2018
  Dožiadanie na NAKA vo veci podaného podnetu ohľadom majetku BBSK.

 • 8.1.2018
  Účasť na mimoriadnom Zastupiteľstve BBSK v Banskej Bystrici.

 • 11.12.2017
  Účasť na mimoriadnom Zastupiteľstve BBSK v Banskej Bystrici.

 • 8.12.2017
  Účasť na atletickej kapustnici v mikulášskom duchu, ktorú organizoval Atletický klub pri MŠK ZH v Žiari nad Hronom.

 • 6.12.2017
  Finančný príspevok pre Útulok Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Žiari nad Hronom na zabezpečenie vianočných sviatkov pre klientov.

 • 4.12.2017
  Účasť na ustanovujúcom rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Rimavskej Sobote.

 • 15.11.2017
  Účasť na spoločnom stretnutí nezávislých poslancov ZBBSK v Banskej Bystrici.

 • 14.11.2017
  Informatívne stretnutie s občiankou mesta Kremnica vo veci kreovania orgánov BBSK.

 • 14.11.2017
  Pracovné stretnutie s občiankou mesta Žiar nad Hronom vo veci možnej pomoci pri uplatnení si náhrady škody.

 • 10.11.2017
  Pracovné stretnutie nezávislých poslancov ZBBSK s víťazom volieb predsedu BBSK p. Jánom Lunterom v Hriňovej.

 • 9.11.2017
  Informatívne stretnutie s kandidátkou do ZBBSK za volebný obvod Žiar nad Hronom.

 • 6.11.2017
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.

 • 4.11.2017
  Účasť na voľbách do orgánov BBSK.

 • 24.10.2017
  Účasť na podujatí Pocta Moysesovi v Žiari nad Hronom.

 • 22.10.2017
  Stretnutie so seniormi v Slaskej pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

 • 20.10.2017
  Finančný príspevok MO Matice slovenskej v Žiari nad Hronom na organizáciu podujatia Pocta Moysesovi.

 • 19.10.2017
  Lepenie volebných plagátov v rámci okresu Žiar nad Hronom.

 • 16.10.2017
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.

 • 11.10.2017
  Stretnutie s verejnosťou v Žiari nad Hronom spojené s predstavením nezávislého kandidáta na predsedu BBSK a nezávislých kandidátov na poslancov ZBBSK.

 • 10.10.2017
  Stretnutie so seniormi v Žiari nad Hronom pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

 • 9.10.2017
  Účasť na rokovaní Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín ZBBSK v Banskej Bystrici.

 • 4.10.2017
  Poskytnutie rozhovoru pr TV ATV vo veci zámeny pozemkov pri Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari nad Hronom.

 • 3.10.2017
  Spísanie žiadosti starostovi obce Stará Kremnička vo veci požiadavky p. Urgelovej.

 • 29.9.2017
  Absolvovanie fototermínu pre volebnú kampaň do BBSK.

 • 25.9.2017
  Účasť na pracovnom stretnutí kandidáta na predsedu BBSK p. Kašpera s kandidátmi na poslancov BBSK za volebný obvod Žiar nad Hronom.

 • 25.9.2017
  Účasť na zasadnutí Rady školy pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

 • 22.9.2017
  Prevzatie potvrdenia o registrácii kandidátky na poslanca BBSK.

 • 19.9.2017
  Fnančná podpora pre Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom.

 • 16.9.2017
  Účasť na stretnutí rodákov v Horných Opatovciach.

 • 12.9.2017
  Spísanie žiadosti predsedovi BBSK vo veci výzvy na odstúpenie lekárky BBSK.

 • 5.9.2017
  Účasť na programovej konferencii nezávislého kandidáta Igora Kašpera na funkciu predsedu samosprávneho kraja.

 • 4.9.2017
  Finančná pomoc študentovi strednej školy v Banskej Bystrici na náklady spojené s návštevou školy.

  23.8.2017
  Podanie kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby do Zastupiteľstva BBSK na Úrade BBSK do rúk zapisovateľa volebnej komisie.

 • 22.8.2017
  Spísanie odpovede advokátskej kancelárii v BB vo veci listu adresovaného MUDr. Daniele Kemkovej.

 • 18.8.2017
  Spísanie podnetu na preverenie skutočností nasvedčujúcich možné spáchanie viacerých trestných činov, ktorý bol adresovaný Národnej kriminálnej agentúre.

 • 18.8.2017
  Finančná podpora zájazdu detí zo sociálne slabších rodín na farmu v Revíštskom Podzámčí.

 • 11.8.2017
  Stretnutie s občanom mesta Žiar nad Hronom na základe jeho telefonickej žiadosti vo veci problémov v samospráve.

 • 10.8.2017
  Účasť na mimoriadnom zastupiteľstve BBSK v Banskej Bystrici.

 • 8.8.2017
  Pracovné stretnutie s vedúcou oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK.

 • 4.8.2017
  Spísanie žiadosti o zaujatie stanoviska adresovanej lekárke BBSK MUDr. Daniele Kemkovej vo veci nehnuteľností na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici.

 • 31.7.2017
  Stretnutie s poslancami Obecného zastupiteľstva v Lutile s p. Knoppom a p. Murgašom vo veci oplotenia lesa v extraviláne obce.

 • 29.7.2017
  Účasť na podujatí „Piknik na hrade, renesančné hradné hry a hody“ na mestskom hrade v Kremnici pri kostole sv. Kataríny.

 • 28.7.2017
  Osobné doručenie poslaneckého návrhu (zámena pozemkov pri gymnáziu) oddeleniu právnych a podporných služieb Úradu BBSK.

 • 26.7.2017
  Stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva v Kremnici, s p. Ivanom Petrášom.

 • 25.7.2017
  Spracovanie poslaneckého návrhu na zámenu nehnuteľného majetku pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 • 24.7.2017
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.

 • 21.7.2017
  Účasť na 27. ročníku kremnického jarmoku – cechové hody kremnické v Kremnici.

 • 14.7.2017
  Účasť na zasadnutí Rady školy pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. Voľba riaditeľa/ľky školy.

 • 1.7.2017
  Účasť na 9. ročníku súťaže vo varení gulášu „Majster guláš 2017“ v Hliníku nad Hronom. Poskytnutie sponzorského daru do tomboly.

 • 30.6.2017
  Spísanie žiadosti o poskytnutie informácií adresovanej Úradu BBSK vo veci obchodnej verejnej súťaže z roku 2009.

 • 28.6.2017
  Oficiálne oznámenie o kandidatúre na poslanca BBSK spolu s oznámením kandidatúry p. Igora Kašpera na predsedu BBSK na tlačovej konferencii v hoteli LUX v Banskej Bystrici.

 • 19.6.2017
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.

 • 15.6.2017
  Spísanie žiadosti o podklady adresovanej obci Turová vo veci nebezpečnosti cesty pred vstupom do obce.

 • 15.6.2017
  Stretnutie s pánom Kabinom vo veci návrhu zámeny pozemkov pre športovisko v blízkosti Gymnázia M. Rúfusa v Žiari nad Hronom.

 • 12.6.2017
  Účasť na rokovaní Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín ZBBSK v Banskej Bystrici.

 • 12.6.2017
  Spísanie žiadostí o poskytnutie informácií a vysvetlenia adresovaných Úradu BBSK, DSS Ladomerská Vieska a RÚVZ Žiar nad Hronom vo veci havarijného stavu priestorov v DSS Ladomerská Vieska (vlhkosť stien a plesne).

 • 12.6.2017
  Spísanie žiadostí o poskytnutie informácií adresovaných Úradu BBSK vo veci predaja nehnuteľného majetku BBSK v roku 2009.

 • 8.6.2017
  Stretnutie s kandidátom na predsedu BBSK p. Igorom Kašperom.

 • 3.6.2017
  Účasť na oslavách 530. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kosorín.

 • 26.5.2017
  Účasť na oslavách pri príležitosti 50. výročia založenia Základnej školy v Janovej Lehote.

  24.5.2017
  Účasť na Regionálnej prehliadke speváckych súborov seniorov v Žiari nad Hronom.

 • 15.5.2017
  Finančná podpora Dňa tanca (celoslovenská súťažná prehliadka moderného a módneho tanca 2017) v Žiari nad Hronom.

 • 11.5.2017
  Účasť na diskusii so študentmi Gymnázia M. Rúfusa v Žiari nad Hronom.

 • 27.4.2017
  Účasť na XV. ročníku Gastrofestivalu dobrých jedál, chutí a vôní na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Žiari nad Hronom.

 • 24.4.2017
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Českom Brezove.

 • 20.4.2017
  Účasť na rokovaní poslaneckého klubu nezaradených poslancov ZBBSK vo Zvolene.

 • 18.4.2017
  Podanie návrhu Poriadku odmeňovania zamestnancov Banskobystrického samosprávneho kraja na rokovanie ZBBSK.

 • 13.4.2017
  Spísanie žiadosti vedúcej oddelenia financií Úradu BBSK vo veci zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb Žiar nad Hronom v roku 2017.

 • 11.4.2017
  Účasť na regionálnej porade k tvorbe plánov výkonov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK v Žiari nad Hronom.

 •  10.4.2017
  Účasť na rokovaní Komisie územného plánu a životného prostredia ZBBSK v Žiari nad Hronom.
   
 •  10.4.2017
  Účasť na rokovaní Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín ZBBSK v Banskej Bystrici.
   
 • 5.4.2017
  Spísanie žiadosti o informáciu vedúcemu oddelenia verejného obstarávania Úradu BBSK vo veci schváleného kapitálového výdavku v sume 28 700 eur na rekonštrukciu strechy Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Žiari nad Hronom.

 • 3.4.2017
  Spísanie žiadosti o informáciu vedúcemu oddelenia investícií a správy majetku Úradu BBSK vo veci schváleného kapitálového výdavku v sume 28 700 eur na rekonštrukciu strechy Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Žiari nad Hronom.

 • 30.3.2017
  Spísanie stanoviska k návrhu PaedDr. Veroniky Balážovej na zváženie možnosti preloženia regionálnej knižnice J. Kollára z Kremnice do okresného mesta Žiar nad Hronom.

 • 29.3.2017
  Návšteva regionálnej knižnice J. Kollára v Kremnici spolu s poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom Ing. Emilom Vozárom.

 • 20.3.2017
  Účasť na zasadnutí komisie pre výber žiadateľov o dotácie z vlastných príjmov BBSK v Banskej Štiavnici.

 • 10.3.2017
  Účasť na zasadnutí Rady školy pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

 • 28.2.2017
  Rozhovor s PaedDr. Veronikou Balážovou vo veci predloženia jej návrhu na zváženie o možnosti preloženia regionálnej knižnice J. Kollára z Kremnice do okresného mesta Žiar nad Hronom.

 • 17.2.2017
  Stretnutie s Ing. Igorom Kašperom, kandidátom na predsedu BBSK.

 • 15.2.2017
  Spísanie žiadosti o zaujatie stanoviska, adresovanej riaditeľovi Knižnice J. Kollára v Kremnici vo veci preloženia regionálnej knižnice z Kremnice do Žiaru nad Hronom.

 • 15.2.2017
  Spísanie žiadosti o zaujatie stanoviska, adresovanej primátorovi mesta Kremnica vo veci preloženia regionálnej knižnice z Kremnice do Žiaru nad Hronom.

 • 13.2.2017
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.

 • 6.2.2017
  Spísanie žiadosti o zaujatie stanoviska, adresovanej Slovenskej autobusovej doprave Zvolen vo veci žiadosti p. Dirnbacha.

 • 3.2.2017
  Spísanie žiadosti o zaujatie stanoviska, adresovanej Úradu BBSK vo veci detskej LSPP v Žiari nad Hronom.

 • 11.1.2017
  Spísanie žiadosti o poskytnutie informácie (zákon č. 211/2000 Z.z.), adresovanej obci Janova Lehota vo veci predaja nehnuteľností v roku 2001.

 • 20.12.2016
  Finančná podpora Útulku Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Žiari nad Hronom na vianočné posedenie.

 • 12.12.2016
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Hontianskych Nemcoch.

 • 5.12.2016
  Účasť na rokovaní Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín ZBBSK v Banskej Bystrici.

 • 23.11.2016
  Prezentácia BBSK v rámci akcie „Dni vidieka“ v NR SR.

 • 27.10.2016
  Poskytnutie rozhovoru pre TV ATV vo veci pozemku pri Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari nad Hronom.

 • 6.10.2016
  Spísanie návrhu na riešenie vlastníckych vzťahov k pozemkom v areáli Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom, adresovanej primátorovi mesta Mgr. Petrovi Antalovi.

 • 5.10.2016
  Spísanie a podanie návrhu zmeny rozpočtu BBSK č. 6 na rok 2016 (Gymnázium M. Rúfusa v Žiari nad Hronom).

 • 3.10.2016
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK.

 • 26.9.2016
  Účasť na pracovnom stretnutí na Úrade BBSK v Banskej Bystrici vo veci predaja „pavilónu B“ Nemocnice s poliklinikou v Žiari nad Hronom.

 • 21.9.2016
  Účasť na celoslovenskej prehliadke speváckych súborov seniorov 2016 v Žiari nad Hronom.

 • 19.9.2016
  Účasť na rokovaní Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín ZBBSK v Banskej Bystrici.

 • 19.9.2016
  Účasť na zasadnutí Rady školy pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

 • 18.8.2016
  Účasť na pracovnom stretnutí na Úrade BBSK v Banskej Bystrici.

 • 25.7.2016
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.

 • 6.6.2016
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.

 • 6.6.2016
  Účasť vo výberovej komisii na predaj nehnuteľného majetku BBSK v Banskej Štiavnici.

 • 26.5.2016
  Návšteva klientov Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Žiari nad Hronom.

 • 10.5.2016
  Otvorenie celoslovenskej prehliadky tancov v Žiari nad Hronom.

 • 26.4.2016
  Účasť vo výberovej komisii na výber riaditeľa sociálneho zariadenia v Bukovci.

 • 25.4.2016
  Finančná podpora Krajskej prehliadky moderného a módneho tanca – 2016.

 • 25.4.2016
  Účasť na zasadnutí Rady školy pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

 • 22.4.2016
  Účasť na súdnom pojednávaní vo veci ochrany osobnosti v Žiari nad Hronom.

 • 4.4.2016
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.

 • 30.3.2016
  Účasť na rokovaní Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín ZBBSK v Banskej Bystrici.

 • 22.3.2016
  Účasť na súdnom pojednávaní vo veci ochrany osobnosti v Žiari nad Hronom.

 • 7.3.2016
  Účasť na rokovaní komisie pre schvaľovanie poslaneckých dotácií BBSK na rok 2016 v Banskej Štiavnici pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

 • 12.2.2016
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.

 • 7.2.2016
  Účasť na krste CD dychovej hudby Lutilka.

 • 5.2.2016
  Účasť na kultúrnom podujatí pri príležitosti 770. výročia mesta Žiar nad Hronom.

 • 21.1.2016
  Účasť na pracovnom stretnutí na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.

 • 7.1.2016
  Stretnutie s občanom obce Janova Lehota vo veci nevysporiadania vlastníctva k pozemku.

 • 18.12.2015
  Účasť na benefičnom koncerte v Hliníku nad Hronom.

 • 11.12.2015
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.

 • 9.12.2015
  Účasť na voľbe Miss stredných škôl v Žiari nad Hronom.

 • 8.12.2015
  Účasť na rokovaní Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín ZBBSK v Janovej Lehote.

 • 24.11.2015
  Účasť na pracovnom stretnutí v obci Brehy.

 • 26.10.2015
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.

 • 9.10.2015
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Bartošovej Lehôtke.

 • 6.10.2015
  Účasť na rokovaní Komisie územného plánu a životného prostredia ZBBSK.

 • 24.9.2015
  Účasť na akcii „Deň rodiny“ v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Žiari nad Hronom.

 • 18.9.2015
  Účasť na zasadnutí Rady školy pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

 • 14.9.2015
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK v Závadke nad Hronom.

 • 5.8.2015
  Účasť na rokovaní Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín ZBBSK v Banskej Bystrici.

 • 7.7.2015
  Poskytnutie rozhovoru regionálnemu týždenníku MY – noviny žiarskej kotliny.

 • 23.6.2015
  Účasť na pracovnom stretnutí v obci Župkov.

 • 6.6.2015
  Otvorenie speváckej súťaže seniorov v Žiari nad Hronom.

 • 5.6.2015
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva BBSK.

 • 27.5.2015
  Účasť na zasadnutí Rady školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Žiari nad Hronom.

 • 25.5.2015
  Návšteva klientov Útulku Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Žiar nad Hronom.

 • 22.5.2015
  Účasť na rokovaní Komisie územného plánu a životného prostredia ZBBSK.

 • 21.5.2015
  Návšteva sociálneho zariadenia Dominik n.o. vo Veľkej Lehote.

 • 18.5.2015
  Účasť na rokovaní poslaneckého klubu nezaradených poslancov ZBBSK vo Zvolene.

 • 15.5.2015
  Stretnutie s riaditeľkou Nemocnice s poliklinikou v Žiari nad Hronom vo veci prezentácie zámeru výstavby parkoviska pri nemocnici.

 • 7.5.2015
  Spísanie podnetu na preverenie skutočností, nasvedčujúcich porušenie zásad hospodárenia s majetkom BBSK a porušenie povinností správcu (DSS Ladomerská Vieska)

 • 27.4.2015
  Spísanie sťažnosti proti uzneseniu vyšetrovateľa PZ vo veci zastavenia trestného stíhania pre prečin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku (bezodplatný prevod pozemku obce Janova Lehota).

 • 27.4.2015
  Spísanie sťažnosti proti upovedomeniu vyšetrovateľa PZ o trestnom oznámení vo veci prevodu finančných prostriedkov v sume 7.461,29 eur z bankového účtu obce Janova Lehota v prospech bankového účtu OZ Nádej seniorom.

 • 27.4.2015
  Spísanie sťažnosti proti uzneseniu vyšetrovateľa PZ vo veci odmietnutia trestného oznámenia pre prečin ohovárania.

 • 24.4.2015
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja v obci Kriváň.

 • 21.4.2015
  Účasť na rokovaní poslaneckého klubu nezaradených poslancov ZBBSK vo Zvolene.

 • 8.4.2015
  Poskytnutie sponzorstva na XIII. ročník Gastrofestivalu v Žiari nad Hronom pre Kaviareň Street Caffé.

 • 8.4.2015
  Účasť na rokovaní Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín ZBBSK v Banskej Bystrici.

 • 2.4.2015
  Vypovedanie na polícii v Žiari nad Hronom vo veci trestného oznámenia pre prečin ohovárania.

 • 31.3.2015
  Účasť na verejnej diskusii EXTRÉM v ŽUPANE v Žiari nad Hronom,

 • 23.3.2015
  Účasť na rokovaní komisie pre schvaľovanie poslaneckých dotácií BBSK na rok 2015 v Banskej Štiavnici pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

 • 18.3.2015
  Spísanie návrhu vo veci ochrany osobnosti na zverejnenie ospravedlnia doručeného Okresnému súdu Žiar nad Hronom na základe obsahu inzerátu poslankyne Kováčovej.

 • 10.3.2015
  Spísanie žiadosti na preverenie skutočností, nasvedčujúcich porušenie zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) adresovanej Úradu BBSK vo veci neposkytnutia vysvetlenia zo strany DSS Ladomerská Vieska.

 • 4.3.2015
  Účasť na zasadnutí Rady školy pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

 • 3.3.2015
  Spísanie trestného oznámenie pre podozrenie zo spáchania prečinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v zmysle § 237 Trestného zákona prevodom finančných prostriedkov z bankového účtu obce Janova Lehota na bankový účet OZ Nádej seniorom.

 • 27.2.2015
  Spísanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania prečinu ohovárania v zmysle § 373 Trestného zákona p. Boženou Kováčovou formou inzerátu v periodiku ECHO.

 • 24.2.2015
  Spísanie žiadosti adresovanej Okresnej prokuratúre Žiar nad Hronom o vyrozumenie, v akom štádiu preverovania sa nachádza trestné oznámenie vo veci prevodu pozemku v Janovej Lehote.

 • 23.2.2015
  Pracovné stretnutie s riaditeľom Úradu BBSK vo veci vybavenia žiadosti obce Lutila.

 • 20.2.2015
  Spísanie spoločnej žiadosti s kolegom MUDr. Ladislavom Kukolíkom adresovanej Úradu BBSK – oddeleniu zdravotníctva vo veci preverenie podmienok LSPP pre deti a dorast v Žiari nad Hronom.

 • 9.2.2015
  Postúpenie podnetu p. Šajgalíkovej na Komisiu sociálnych vecí a marginálnych skupín Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.

 • 6.2.2015
  Účasť na rokovaní riadneho Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, konaného v Banskej Bystrici.

 • 5.2.2015
  Poskytnutie rozhovoru RTVS BB vo Zvolene vo veci podnetu na poslankyňu ZBBSK  Boženu Kováčovú, týkajúceho sa jej majetkových priznaní za roky 2010, 2011 a 2012.

 • 2.2.2015
  Účasť na zasadnutí Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín Zastupiteľstva BBSK, konanej v Banskej Bystrici.

 • 31.1.2015
  Účasť na rokovaní mimoriadneho Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, konaného v Banskej Bystrici.

 • 26.1.2015
  Vypovedanie na OR PZ Žiar nad Hronom vo veci podnetu na poslankyňu BBSK Boženu Kováčovú, týkajúceho sa jej majetkových priznaní za roky 2010, 2011 a 2012.

 • 22.1.2015
  Účasť na novoročnom stretnutí osobností mesta Žiar nad Hronom, ktoré sa konalo na základe pozvania primátora mesta Mgr. Petra Antala.

 • 21.1.2015
  Poskytnutie rozhovoru pre televíziu ATV vo veci návštevy predsedu BBSK v Nemocnici Žiar nad Hronom.

 • 16.1.2015
  Účasť na pracovnom stretnutí predsedu BBSK so zástupcami Nemocnice v Žiari nad Hronom vo veci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie objektov nemocnice.

 • 2.1.2015
  Spísanie podnetu na konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu s návrhom na odvolanie člena komisie vo veci majetkových priznaní poslankyne Z BBSK p. Kováčovej za roky 2010, 2011 a 2012.

 • 19.12.2014
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici.

 • 26.11.2014
  Účasť na rokovaní Komisie územného plánu a životného prostredia Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.

 • 24.11.2014
  Účasť na slávnostnom otvorení Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle na Súkromnej strednej odbornej škole technickej v Žiari nad Hronom.

 • 21.11.2014
  Finančná podpora benefičného koncertu na liečbu Peťa Gocníka z Ladomerskej Viesky.

 • 20.11.2014
  Účasť na pracovnom stretnutí s predsedom BBSK vo veci pracovných vzťahov zamestnancov DSS Hrabiny.

 • 11.11.2014
  Prijatie p. Šajgalíkovej vo veci informácie o súdnom proceste vedenom s DSS Slatinka.

 • 08.11.2014
  Podpora p. Anne Daubnerovej ako kandidátke na funkciu starostky obce Štiavnické Bane na predvolebnom stretnutí s občanmi obce.

 • 30.10.2014
  Účasť na rokovaní Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín pri ZBBSK v Banskej Bystrici.

 • 27.10.2014
  Podpísanie zápisnice Zastupiteľstva BBSK konaného dňa 3.10.2014.

 • 24.10.2014
  Spísanie žiadosti adresovanej riaditeľke DSS Ladomerská Vieska p. Šedivcovej, aby odstúpila z funkcie riaditeľky.

 • 24.10.2014
  Účasť na slávnostnom vyhodnotení celoštátnej súťaže športovej aktivity škôl v školskom roku 2013/2014.

 • 20.10.2014
  Stretnutie na základe podnetu občanov vo veci problematiky pracovných vzťahov v DSS Hrabiny.

 • 13.10.2014
  Stretnutie s riaditeľom IV. Základnej školy v Žiari nad Hronom, prehliadka školy.

 • 9.10.2014
  Pracovné stretnutie s predsedom BBSK v Banskej Bystrici.

 • 7.10.2014
  Spísanie žiadosti o zvolanie stretnutia adresovanej riaditeľovi Úradu BBSK vo veci organizačnej zmeny v DSS Hrabiny.

 • 6.10.2014
  Spísanie žiadosti o poskytnutie Protokolu o zverení majetku zo dňa 19.8.2004 (kaštiel v Ladomerskej Vieske) adresovanej Úradu BBSK.

 • 3.10.2014
  Spísanie trestného oznámenia na Generálnu prokuratúru SR v Bratislave vo veci činnosti OZ Nádej seniorom na základe doručeného podnetu.

 • 3.10.2014
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici.

 • 3.10.2014
  Účasť na rokovaní Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja z dôvodu nahliadnutia do majetkového priznania poslankyne Ing. Boženy Kováčovej za rok 2010 na základe doručeného podnetu.

 • 1.10.2014
  Účasť na zasadnutí poslaneckého klubu nezaradených poslancov Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.

 • 26.9.2014
  Účasť na Dni rodiny v Domove dôchodcov v Žiari nad Hronom.

 • 25.9.2014
  Vypovedanie na Národnej kriminálnej agentúre v Banskej Bystrici vo veci podnetu predsedu BBSK.

 • 22.9.2014
  Vypovedanie na Okresnej prokuratúre v Žiari nad Hronom vo veci námietky zaujatosti k orgánom polície a prokuratúry pri trestnom oznámení na prevod pozemku v Janovej Lehote.

 • 20.9.2014
  Stretnutie s občanmi vo veci organizačnej zmeny v DSS Hrabiny.

 • 17.9.2014
  Účasť na rokovaní Rady školy pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

 • 2.9.2014
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.

 • 28.8.2014
  Stretnutie s občiankou kraja Banská Bystrica na základe jej požiadavky vo veci poskytnutia pomoci pri riešení pochybení správnych orgánov.

 • 27.8.2014
  Spísanie podnetu ministrovi spravodlivosti na základe sťažnosti občianky zo Žiaru nad Hronom vo veci neprimeraných praktík niektorých obchodných spoločností pri vymáhaní pôžičiek od fyzických osôb.

 • 26.8.2014
  Účasť na seminári „Podpora dialógu mládeže a politikov – štrukturovaný dialóg“ v horskom hoteli Remata na základe pozvania Združenia informačných a poradenských centier mladých v SR.

 • 25.8.2014
  Stretnutie s občanom kraja Banská Bystrica na základe jeho požiadavky vo veci poskytnutia pomoci pri riešení vysporiadania vlastníctva jeho predkov.

 • 20.8.2014
  Stretnutie s rodinnými príslušníkmi zdravotne postihnutého chlapčeka na ich žiadosť vo veci prediskutovania problému úhrady nákladov za starostlivosť v sociálnom zariadení.

 • 12.8.2014
  Finančná podpora obci Lúčky pri Kremnici.

 • 11.8.2014
  Odoslanie osobného listu predsedovi vlády Robertovi Ficovi vo veci odvolávania riaditeľky DSS Ladomerská Vieska.

 • 8.8.2014
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.

 • 30.7.2014
  Finančná podpora detského letného tábora v Kremnici na základe požiadavky Borisa Kollára.

 • 29.7.2014
  Spísanie trestného oznámenia na Špeciálnu prokuratúru v Bratislave vo veci netransparentného prevodu pozemku na základe doručeného podnetu.

 • 25.7.2014
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.

 • 24.7.2014
  Spísanie a odoslanie návrhu na vyvodenie sebareflexie adresovaného p. Ing. Božene Kováčovej po preverení skutočností vo veci OZ Nádej seniorom na základe podnetu.

 • 22.7.2014
  Účasť na rokovaní poslaneckého klubu nezaradených poslancov Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.

 • 14.7.2014
  Finančná podpora V. ročníka futbalového turnaja o pohár starostu obce Slaská.

 • 11.7.2014
  Finančná podpora okresnej prehliadky seniorskych speváckych zborov konanej v Slaskej pod záštitou starostu obce.

 • 10.7.2014
  Účasť na pietnej spomienke pri príležitosti 145. výročia smrti Dr. Štefana Moysesa, banskobystrického biskupa a prvého predsedu Matice slovenskej.

 • 9.7.2014
  Účasť na rokovaní Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín Z BBSK v Banskej Bystrici.

 • 5.7.2014
  Účasť na oslavách 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Prochot spojených s krstom knihy „Prochot v zrkadle času“.

 • 2.7.2014
  Účasť na pracovnom stretnutí na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave na základe poverenia predsedu BBSK vo veci prerokovania návrhu regulatívu 4.14. zmeny územného plánu BBK, ktorý pojednáva o negatívnom stanovisku BBSK k použitiu kyanidovej metódy pri spracovaní nerastov.

 • 30.6.2014
  Účasť na pracovnom stretnutí u predsedu BBSK v Banskej Bystrici vo veci prípravy stanoviska na konanie o odstránení rozporu územného plánu BBK.
 • 12.6.2014
  Účasť na rokovaní komisie poslancov BBSK v Banskej Štiavnici za okresy ZH, ZC a BS, ktorá rozdeľovala dotácie BBSK pre rok 2014.
 • 11.6.2014
  Spísanie odvolania voči rozhodnutiu ÚPSVaR Banská Štiavnica, ktorým neposkytlo informáciu vo forme kópie vyjadrenia podpredsedníčky OZ Nádej seniorom k protokolu o vykonanej kontrole.
 • 11.6.2014
  Účasť na diskusii v Rádiu Regina BB ohľadom BBSK pod vedením Mariana Kotlebu.
 • 6.6.2014
  Prijatie zástupcov IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže pre pre Národný projekt KomPrax a Národný projekt Praktik vo veci spolupráce v rámci BBSK.
 • 5.6.2014
  Účasť na stretnutí predsedu BBSK s primátorkou mesta Kremnica a zástupcami OZ Kremnica nad zlato vo veci zmeny územného plánu kraja.
 • 4.6.2014
  Účasť na Rade školy pri Gymnáziu B.S Timravy v Lučenci vo veci prerokovania výsledkov kontroly BBSK, vykonanej na základe doručených sťažností a podnetov.
 • 2.6.2014
  Spísanie žiadosti o poskytnutie informácií ÚPSVR Banská Štiavnica vo veci Správy o výsledku následnej finančnej kontroly v kontrolovanom subjekte – Občianske združenie Nádej seniorom v Janovej Lehote.
 • 30.5.2014
  Stretnutie pri guláši s klientami strediska Útulok Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Žiar nad Hronom.
 • 29.5.2014
  Spísanie žiadosti o poskytnutie informácií obci Janova Lehota vo veci záverených účtov za roky 2008 a 2010 na základe podnetu občanov.
 • 28.5.2014
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.
 • 27.5.2014
  Oslovenie predsedu BBSK, aby vyhovel obci Prestavlky a jej žiadost o poskytnutie dotácie opätovne zaradil do procesu posudzovania po odstránení formálnej chyby v písaní dátumu realizície projektu.
 • 23.5.2014
  Účasť na rokovaní poslaneckého klubu nezaradených poslancov Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici.
 • 23.5.2014
  Spísanie žiadosti o posktnutie informácií vo veci príkazných zmlúv s dohodnutou odmenou spolu v sume 59.400,00 eur adresovanej Centru vzdelávania MPSVR SR na základe podnetu občanov.
 • 20.5.2014
  Spísanie žiadosti o zmenu trasy prímestskej autobusovej linky adresovanej SAD Zvolen, a.s. na základe petície občanov.
 • 19.5.2014
  Spísanie žiadosti o podanie vysvetlenia adresovanej riaditeľke Domova sociálnych služieb Ladomerská Vieska vo veci kontroly dochádzky zamestnancov zo strany BBSK.
 • 16.5.2014
  Spísanie žiadosti o poskytnutie informácii adresovanej všetkým sociálnym zariadeniam Banskobystrického samosprávneho kraja vo veci poskytovania služieb zo strany spol. Tabita s.r.o. na základe podnetu občanov.
 • 15.5.2014
  Spísanie žiadosti o poskytnutie informácii adresovanej ÚPSVaR Banská Štiavnica vo veci poskytnutia príspevkov v prospech OZ Nádej seniorom na základe podnetu občanov.
 • 5.5.2014
  Účasť v kontrolnej skupine zriadenej predsedom BBSK za účelom preverenia podnetov voči riaditeľke Gymnázia B.S. Timravy v Lučenci.
 • 30.4.2014
  Sprevádzanie predsedu BBSK na XII. ročníku Gastrofestivalu na pôde Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Žiari nad Hronom.
 • 28.4.2014
  Účasť na rokovaní poslaneckých klubov Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja vo veci programu mimoriadneho rokovania.
 • 27.4.2014
  Spísanie interpelácie predsedovi BBSK vo veci výsledkov kontroly dochádzky pracovníkov v DSS Ladomerská Vieska.
 • 25.4.2014
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja v Polomke.
 • 24.4.2014
  Účasť na otvorení výstavy Čaro slovenského ornamentu akademického maliara a ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelničáka v Žiari nad Hronom.
 • 15.4.2014
  Finančná podpora študentom Strednej odbornej školy obchodu a služieb Žiar nad Hronom na organizovanie XII. ročníka Gastrofestivalu.
 • 11.4.2014
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici.
 • 28.3.2014
  Pracovné stretnutie členov kontrolnej komisie na Úrade BBSK z dôvodu prevzatia podkladov k prevereniu sťažností vo veci Gymnázia v Lučenci.
 • 13.3.2014
  Kontrola evidencie dochádzky zamestnancov DSS Ladomerská Vieska a DD Žiar nad Hronom.
 • 3.3.2014
  Finančná podpora pre rod. Gocníkovú na zakúpenie rehabilitačného prístroja pre maloletého Peťka.
 • 28.2.2014
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici.
 • 27.2.2014
  Spísanie listu predsedovi BBSK Marianovi Kotlebovi vo veci delegovania za člena rád stredných škôl.
 • 26.2.2014
  Poskytnutie pomoci pri organizovaní zbierky na pomoc rod. Gocníkovej s cieľom zakúpiť rehabilitačný prístroj.
 • 25.2.2014
  Účasť na rokovaní Klubu nezaradených poslancov pri Zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici.
 • 12.2.2014
  Účasť na rokovaní Rady školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Žiari nad Hronom.
 • 7.2.2014
  Konzultácia s vedúcou Oddelennia vzdelávania a športu Odboru vzdelávania a kultúry Úradu BBSK vo veci nadstavbového štúdia pre stredné školy.
 • 7.2.2014
  Preverenie podkladov vyberoveho konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky DSS a DD Tisovec priamo v Tisovci v zariadení BBSK.
 • 5.2.2014
  Stretnutie členov komisie zriadenej predsedom BBSK vo veci preverenia vyberoveho konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky DSS a DD Tisovec.
 • 31.1.2014
  Účasť na pracovnom stretnutí vedení klubov pri ZBBSK s predsedom BBSK p. Marianom Kotlebom.
 • 27.1.2014
  Spísanie návrhov Klubu nezaradených poslancov pri ZBBSK vo veci kreovania komisií, obsadenia komisií a návrhu rokovacieho poriadku.
 • 24.1.2014
  Rokovanie vedení poslaneckých klubov Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja o kreovaní komisií a rokovacom poriadku.
 • 19.1.2014
  Účasť na spomienkovom zhromaždení Ostrý Grúň – Kľak pri príležitosti 69. výročia vypálenia týchto obcí.
 • 18.1.2014
  Spísanie listu riaditeľovi Úradu BBSK so žiadosťou o podanie vysvetlenia vo veci objednania ochranky prítomnej na rokovaní zastupiteľstva v Jelšave
 • 17.1.2014
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja v Jelšave.
 • 17.1.2014
  Založenie Klubu nezaradených poslancov pri Zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja.
 • 16.1.2014
  Pracovné stretnutie s predsedom BBSK Marianom Kotlebom.
 • 3.1.2014
  Spísanie oznámenia predsedovi BBSK o zámere vytvorenia klubu nezávislých poslancov v Zastupiteľstve BBSK.

 

Rok 2013

 • 28.12.2013
  Finančná podpora vianočného pinpongového turnaja v Slaskej.
 • 20.12.2013
  Zloženie sľubu poslanca Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.
 • 5.12.2013
  Finančná podpora detského divadelného súboru Zrkadlo v Kremnici na úhradu cestovných nákladov do Indie z dôvodu účasti divadelného festivalu.
 • 26.11.2013
  Zverejnenie vyúčtovania nákladov na predvolebnú kampaň pred voľbami do zastupiteľstva BBSK, konaných 9.11.2013.
 • 14.11.2013
  Účasť na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pri príležitosti osláv 685. výročia udelenia mestských privilégií.
 • 13.11.2013
  Pracovné stretnutie s vedením Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Žiari nad Hronom vo veci ďalšej spolupráce.
 • 24.10.2013
  Účasť na posvätení Pamätnej izby Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom pri príležitosti 216. výročia jeho narodenia.
 • 18.10.2013
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Rokovanie som predčasne opustil na protest proti tomu, že bol z programu vyradený bod tykajúci sa povrchovej ťažby zlata v dobývacom priestore Kremnica.
 • 15.10.2013
  Účasť na slávnostnom otvorení nových priestorov Reštaurácie LUNA v Žiari nad Hronom.
 • 15.10.2013
  Účasť na prezentácii gastronomických aktivít školy a ukážka zručnosti somelierov, baristov a barmanov na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Žiar nad Hronom.
 • 14.10.2013
  Účasť na stretnutí poslancov BBSK za obvod Žiar nad Hronom s predsedom BBSK vo veci spoločného návrhu na prijatie uznesenia o nesúhlasnom stanovisku s povrchovou ťažbou v dobývacom priestore Kremnica.
 • 12.10.2013
  Účasť na protestnom stretnutí odporcov povrchovej ťažby v Kremnici a vyjadrenie solidarity a podpory za záchranu Rosia Montana.
 • 11.10.2013
  Účasť na prehliadke krajskej súťaže profesionálnej a neprofesionálnej cukrárskej tvorby v POS v Žiari nad Hronom.
 • 11.10.2013
  Účasť na oslavách 5. výročia založenia Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom.
 • 10.10.2013
  Účasť na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
 • 08.10.2013
  Účasť na zasadnutí Rady školy pri Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Žiari nad Hronom.
 • 25.09.2013
  Návšteva DSS a DD v Kremnici.
 • 02.09.2013
  Účasť na otvorení školského roka Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Žiari nad Hronom.
 • 23.08.2013
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.
 • 21.08.2013
  Poslanecký prieskum v DSS a DD Ladomerská Vieska.
 • 20.08.2013
  Poskytnutie rozhovoru pre TV ATV o problematike povrchovej ťažby v dobývacom priestore Kremnica.
 • 06.08.2013
  Darovanie krvi pre Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny žiarskej nemocnice na základe verejnej výzvy MUDr. Ladislava Kukolíka.
 • 06.08.2013
  Účasť na rokovaní Obecného zastupiteľstva v obci Lúčky.
 • 05.08.2013
  Finančná podpora OZ strážni anjeli zriadením trvalého príkazu na úhradu v prospech útulku pre psov.
 • 16.07.2013
  Účasť na voľbe riaditeľa/ky Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.
 • 12.07.2013
  Účasť na verejnom zhromaždení občanov v obci Lúčky vo veci problematiky povrchovej ťažby v dobývacom priestore Kremnica.
 • 12.07.2013
  Účasť na voľbe riaditeľa/ky Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Žiari nad Hronom.
 • 06.07.2013
  Účasť na oslavách obce Prestavlky pri príležitosti výročia 730 rokov od prvej písomnej zmienky.
 • 24.06.2013
  Finančná podpora detského tábora STOP NUDE VII.
 • 21.06.2013
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.
 • 20.06.2013
  Účasť na oslavách 20. výročia založenia spol. Slovalco, a.s.
 • Spísanie žiadosti o vysvetlenie riaditeľovi SOŠOS v Žiari nad Hronom vo veci úspory v spotrebe PHM a v spotrebe používania mobilných telefónov.
 • 07.06.2013
  Účasť na konferencii v Banskej Bystrici o riešení komunálneho odpadu.
 • 06.06.2013
  Sprevádzanie predsedu BBSK pri návšteve DD a DSS v Žiari nad Hronom.
 • 04.06.2013
  Účasť na rokovaní Rady školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Žiari nad Hronom.
 • 03.06.2013
  Účasť na rokovaní Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.
 • 27.05.2013
  Účasť na pracovnom stretnutí poslancov BBSK za obvod Žiar nad Hronom so zástupcom spol. ORTAC.
 • 18.05.2013
  Účasť na benefičnom behu v Kremnici.
 • 26.04.2013
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja – snaha presadiť uznesenie o nesúhlase s povrchovou ťažbou v Kremnici.
 • 25.04.2013
  Účasť na XI. ročníku Gastrofestivalu v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Žiari nad Hronom.
 • 24.04.2013
  Spísanie žiadosti predsedovi BBSK vo veci neposkytnutia dotácie pre rok 2013 obci Janova Lehota z dôvodu porušenia príslušného VZN.
 • 19.04.2013
  Finančná podpora Pohronskému osvetovému stredisku na realizáciu podujatia Deň Rómov.
 • 18.04.2013
  Účasť na voľbe Miss stredných škôl v Banskej Štiavnici organizovaná Gymnáziom Andreja Kmeťa.
 • 10.04.2013
  Finančná podpora OZ strážni anjeli na operáciu psa Doris.
 • 08.04.2013
  Sprevádzanie predsedu BBSK pri návšteve súkromného gymnázia a umeleckej školy a knižnice J. Kollára v Kremnici.
 • 04.04.2013
  Účasť na otvorení pamätnej izby Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom.
 • 28.03.2013
  Účasť na oslavách oslobodenia mesta Žiar nad Hronom.
 • 21.03.2013
  Doručenie majetkového priznania Úradu BBSK, ktoré bolo následne na webovom sídle www.vucbb.sk zverejnené.
 • 21.03.2013
  Účasť na rozšírenom rokovaní Rady školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Žiari nad Hronom.
 • 18.03.2013
  Spísanie podnetu Hlavnému kontrolórovi BBSK vo veci možného porušenia VZN BSK č. 19/2012 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.
 • 14.03.2013
  Účasť na rokovaní Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.
 • 14.03.2013
  Účasť na pracovnom stretnutí na OcÚ v Kopernici vo veci nepriaznivého technického stavu cesty medzi Kopernicou a Lúčkami.
 • 11.03.2013
  Spísanie vyjadrenia Odboru zdravotníctva Úradu BBSK vo veci Žiadosti organizátora LSPP pre deti a dorast o zrušenie výjazdovej dopravnej služby a úpravu – skrátenie ordinačných hodín v spádovom území Žiar nad Hronom, Kremnica, Žarnovica a Nová Baňa.
 • 07.03.2013
  Účasť na pracovnom stretnutí s riaditeľom závodu Žiar nad Hronom Banskobystrickej regionálnej správy ciest – oprava cesty na železničnú stanicu.
 • 01.03.2013
  Finančná podpora dobročinného guľášu pre bezdomovcov v Žiari nad Hronom.
 • 25.02.2013
  Spísanie interpelácie predsedovi BBSK vo veci realizácie projektu Rekonštrukcie a modernizácie Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Žiar nad Hronom.
 • 21.02.2013
  Účasť na rokovaní Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.
 • 19.02.2013
  Účasť na zasadnutí 4. Komisie poslancov BBSK vo veci prerozdelenia poslaneckých dotácií pre rok 2013.
 • 11.02.2013
  Finančná podpora OZ strážni anjeli na zakúpenie auta pre útulok.
 • 09.02.2013
  Spísanie dotazu Odboru finančného riadenia a rozpočtu Úradu BBSK vo veci dofinancovania odstránenia havarijného stavu vonkajšieho obkladu pavilónu C na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Žiari nad Hronom.
 • 06.02.2013
  Účasť na zasadnutí Rady školy pri Strednej odbornej škole služieb a obchodu v Žiari nad Hronom.
 • 04.02.2013
  Prijatie u banskobystrického diecézneho biskupa jeho excelencii Mons. Mariána Chovanca.
 • 31.01.2013
  Spísanie dotazu Odboru hospodárskej stratégie a riadenia majetku Úradu BBSK vo veci výmeny okien v DSS Hrabiny.
 • 30.01.2013
  Finančná podpora OZ strážni anjeli na operáciu psa Benyho.
 • 28.01.2013
  Podanie poslaneckého návrhu na zrušenie časti A.1.1. Uznesenia ZBBSK č. 350/2012 z 30.04.2012 (Hrabiny).
 • 22.01.2013
  Účasť na slávnostnom stretnutí osobností mesta Žiar nad Hronom pod záštitou primátora mesta.
 • 21.01.2013
  Poslanecký prieskum v DSS Hrabiny.
 • 16.01.2013
  Finančná podpora projektu Darujme čas, prinesme úsmev.
 • 09.01.2013
  Predseda BBSK ma s účinnosťou od 1.2.2013 delegoval za člena Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici a za člena Rady školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Žiari nad Hronom.
 • 20.12.2012
  Zloženie sľubu poslanca BBSK.
   

 


 


687571

24.10.2019
Úvodná stránka