Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Kariérny profil

 2001 – súčasnosť - starosta Obce Slaská

(v roku 2001 ako 25 ročný zvolený občanmi za starostu obce - najmladší starosta v SR)

 

2012 – súčasnosť - poslanec Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

(zvolený vo voľbách do vyšších územných celkov)

 

2017- súčastnosť - predseda pozemkového spoločenstva v Slaskej

(zvolený valným zhromaždením pozemkového spoločenstva)

 

2012 – 2017 - predseda Dozornej rady pozemkového spoločenstva v Slaskej

(v roku 2012 zvolený valným zhromaždením pozemkového spoločenstva)

 

2008 – 2010

asistent poslankyne NR SR Ing. Zdenky Kramplovej

(v roku 2008 opäť oslovený poslankyňou NR SR vo veci výkonu funkcie asistenta)

 

2007 – 2008

externý poradca ministerky pôdohospodárstva SR Ing. Zdenky Kramplovej

(v roku 2007 oslovený ministerskou pôdohospodárstva SR vo veci výkonu funkcie poradcu)

 

2006 – 2007

asistent poslankyne NR SR Ing. Zdenky Kramplovej

(v roku 2006 oslovený poslankyňou NR SR vo veci výkonu funkcie asistenta)

 

2006 – 2010

externý asistent advokátskej kancelárie JUDr. Petra Geliena

(od roku 2006 externe pracuje na základe živnosti pre advokátsku kanceláriu)

 

2000 – 2001

poverený výkonom funkcie starostu Obce Slaská

(v roku 2000 ako 25 ročný poverený obecným zastupiteľstvom výkonom funkcie starostu obce)

 

1998 – 2000

zástupca starostky Obce Slaská

(v roku 1998 ako 23 ročný zvolený obecným zastupiteľstvom za zástupcu starostky obce)

 

1998 – 2000

poslanec Obecného zastupiteľstva v Slaskej

(v roku 1998 ako 23 ročný zvolený občanmi za poslanca obecného zastupiteľstva)


 


687567

24.10.2019
Úvodná stránka