Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Kariérny profil

∙ 2012 – súčasnosť
predseda Dozornej rady pozemkového spoločenstva v Slaskej
(v roku 2012 zvolený valným zhromaždením pozemkového spoločenstva)

 

∙ 2012 – súčasnosť
poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja
(v decembri 2012 nastúpil ako náhradník na uvoľnený mandát)


∙ 2001 – súčasnosť
starosta Obce Slaská
(v roku 2001 ako 25 ročný zvolený občanmi za starostu obce - najmladší starosta v SR)


∙ 2008 – 2010
asistent poslankyne NR SR Ing. Zdenky Kramplovej
(v roku 2008 opäť oslovený poslankyňou NR SR vo veci výkonu funkcie asistenta)


∙ 2007 – 2008
externý poradca ministerky pôdohospodárstva SR Ing. Zdenky Kramplovej
(v roku 2007 oslovený ministerskou pôdohospodárstva SR vo veci výkonu funkcie poradcu)


∙ 2006 – 2007
asistent poslankyne NR SR Ing. Zdenky Kramplovej
(v roku 2006 oslovený poslankyňou NR SR vo veci výkonu funkcie asistenta)


∙ 2006 – 2010
externý asistent advokátskej kancelárie JUDr. Petra Geliena
(od roku 2006 externe pracuje na základe živnosti pre advokátsku kanceláriu)


∙ 2000 – 2001
poverený výkonom funkcie starostu Obce Slaská
(v roku 2000 ako 25 ročný poverený obecným zastupiteľstvom výkonom funkcie starostu obce)


∙ 1998 – 2000
zástupca starostky Obce Slaská
(v roku 1998 ako 23 ročný zvolený obecným zastupiteľstvom za zástupcu starostky obce)


∙ 1998 – 2000
poslanec Obecného zastupiteľstva v Slaskej
(v roku 1998 ako 23 ročný zvolený občanmi za poslanca obecného zastupiteľstva)


 


620618

16.7.2018
Úvodná stránka