Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Kauza „Lazovná“ pokračujeVytlačiť
 

Predčasom som informoval o kauze „Lazovná“, konkrétne som opísal neštandardnú obchodnú verejnú súťaž, vďaka ktorej sa budova na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici dostala do vlastníctva neznámej neziskovej organizácie za sumu 66.388 eur, pričom znalecká hodnota bola 173.111,13 eur. Podrobnosti o tejto transakcii nájdete na tejto mojej webovej stránke pod názvom „Neštandardná obchodná verejná súťaž BBSK“.

Aby BBSK mohol vôbec túto budovu predávať, musel ju najskôr dostať späť do jeho správy, keďže bola prenajatá na 30 rokov. A záväzok, ktorý za ukončenie nájmu BBSK na seba prevzal, bol privysoký. Zaviazal sa totiž, že pôvodnému nájomcovi uhradí financie ním vložené do rekonštrukcie v sume 6.523,32 eur, uhradí neuhradenú faktúru stavebnej firme v sume 44.461,02 eur a prevezme na seba prípadný záväzok voči Protidrogovému fondu vo výške 232.357,43 eur. Takže BBSK prevzal na seba záväzky v celkovej sume 283.341,77 eur, ale nehnuteľnosť predá pod cenu za 66.388 eur.

A skutočne k prevzatiu záväzku došlo. Poliklinika Banská Bystrica zriadená BBSK zmluvou o prevzatí dlhu zo dňa 9.5.2008 prevzala na seba tento záväzok. BBSK dňa 15.5.2008 tejto poliklinike poukázal kapitálový transfer v sume 44.461,02 eur a poliklinika následne týmto transferom uhradili neuhradenú faktúru stavebnej firme v sume 44.461,02 eur. Záväzok voči Protidrogovému fondu v sume 232.357,43 eur BBSK zatiaľ neuhrádzal. Tento fond totiž zanikol a nikto v jeho mene pohľadávky nevymáha, aj keď je jasné, že podmienky za poskytnuté financie fondu k dnešnému dňu splnené neboli a už ich nikto ani splniť nestihne.

Ale táto kauza sa vyznačuje aj personálnym problémom. Nebudem komentovať zakladateľov neziskovky, ktorá nehnuteľnosti kupovala za veľmi výhodných podmienok a nebudem riešiť ani prípadné personálne prepojenie ľudí z tejto neziskovky na predstaviteľov BBSK. Ale myslím si, že štatutárna zástupkyňa SANUS centra, n.o. a v súčasnosti jej likvidátorka by zodpovednosť prevziať mala. A to z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že SANUS centrum, n.o. nesplnila podmienky určené v kúpnej zmluve, čo bolo dôvodom odstúpenia od zmluvy zo strany BBSK. Druhým dôvodom je fakt, že štatutárna zástupkyňa neinformovala BBSK o skutočnosti, že je neziskovka v likvidácii, ba čo viac túto skutočnosť zamlčala v korenšpondencii s BBSK. A vzhľadom na fakt, že tá istá osoba dnes vykonáva funkciu lekárky BBSK, požiadal som predsedu BBSK, aby ju vyzval na vzdanie sa tejto funkcie.


 
 


620613

16.7.2018
Úvodná stránka