Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Neštandardná obchodná verejná súťaž BBSKVytlačiť
 

Banskobystrický samosprávny kraj vlastnil budovu zdravotníckeho zariadenia aj s tromi pozemkami na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Všeobecná hodnota týchto nehnuteľností bola 173.111,13 eur.

Zastupiteľstvo BBSK 16.4.2009 uznesením č. 597/2009 tieto nehnuteľnosti schválilo ako prebytočné a tiež schválilo ich odpredaj formou obchodnej verejnej súťaže. Dňa 15.5.2009 BBSK vyhlásil obchodnú verejnú súťaž. Informácia o tejto súťaži bola zverejnená len na úradnej tabuli BBSK, ktorá je umiestnená na nám. SNP v Banskej Bystrici za oknom budovy BBSK. Podmienky súťaže boli viac ako neštandardné. Súťaž bola vyhlásená len na 10 dní a len 7 dní od jej vyhlásenia mal reálny záujemca nato, aby uhradil finančnú zábezpeku v sume 17.300 eur. Ponuka bola doručená len jedna a to od SANUS n.o. v sume 66.388,00 eur.

Nezisková organizácia SANUS n.o. ponúkla za tieto nehnuteľnosti len cca 38% zo všeobecnej hodnoty a samosprávny kraj túto ponuku prijal, obchodnú verejnú súťaž neopakoval a rovno podpísal po schválení v zastupiteľstve kúpnu zmluvu dňa 14.10.2009. Po 9 mesiacoch od podpísania kúpnej zmluvy, teda presnejšie od 16.7.2010 je zrazu SANUS n.o. v likvidácii. Predstavitelia tejto neziskovky akosi pozabudli, že podľa kúpnej zmluvy mali na nehnuteľnostiach vykonať rekonštrukčné práce vrátane vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia s termínom najneskôr do 31.12.2010 a že sa zaviazali po dobu 5 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v ich prospech poskytovať v týchto nehnuteľnostiach sociálne – resocializačné služby zamerané na boj proti drogám. A čo je zaujímavé, zabudli samosprávnemu kraju oznámiť, že sú v likvidácií a že ani jednu z uvedených podmienok kúpy tak splniť nemôžu.

Aj keď bola SANUS n.o. od 16.7.2010 už v likvidácii, nemala táto neziskovka problém naťahovať čas a ešte vo februári 2011 písať kraju, že žiada zmenu zmluvy s tým, aby sa posunul termín predloženia kolaudačného rozhodnutia do 31.12.2012. Samosprávny kraj teda zvolal pracovné stretnutie, na ktoré sa nikto zo SANUS n.o. nedostavil. Počas priebežnej kontroly kraj zistil, že SANUS n.o. je v likvidácii a tak nemôže splniť zmluvné podmienky a iba naťahuje čas. Reakciou kraja bolo odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je datované dňa 13.4.2012. Všetky uvedené nehnuteľnosti sa následne vracajú späť na list vlastníctva samosprávneho kraja až v v roku 2014, keď BBSK podal návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností.

Na tomto prípade je zaujímavé, že v Hliníku nad Hronom vznikla nezisková organizácia, ktorá sa náhodou počas 10 – dňovej lehoty dozvedela, že samosprávny kraj predáva nehnuteľnosti a rok po svojom založení nemala problém zaplatiť 66.388,00 eur. Ďalej sú zaujímavé podmienky obchodnej verejnej súťaže, cez ktorú kraj nehnuteľnosti predával a ešte zaujímavejší je fakt, že sa kraj uspokojil s tak nízkou kúpnou cenou. Potom je zaujímavé ako rýchlo neziskovka zaniká a je v likvidácii a ako suverénne jej predstavitelia o likvidácii mlčia a majetok kraja sa na jeho list vlastníctva vracia skoro až po 4 rokoch.

Podstatné je, že sa nakoniec majetok BBSK vrátil na list vlastníctva, aj keď fyzicky a protokolárne vrátený k dnešnému dňu nebol. Nech si verejnosť urobí sama obraz o tom, kto a prečo mal záujem o tieto nehnuteľnosti a nech si z priložených dokumentov každý sám spraví pavúka, ktorý mu ukáže, ku ktorým osobám vedú jednotlivé nitky

Súbor na stiahnutie Vyhlasenie OVS.pdf Vyhlasenie OVS.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie Kupna zmluva.pdf Kupna zmluva.pdf (2.6 MB)

 
 


620620

16.7.2018
Úvodná stránka