Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Aktuality

Číslo 5 žije


 
 

Nič pred vami netajím


 
 

Vždy viem o čom hlasujem


 
 

Volebná kampaň začala


 
 

Zámena pozemkov dostala zelenú

Nielen ako bývalý študent, ale aj ako súčasný člen Rady školy pri Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari nad Hronom, som mal eminentný záujem, aby sa pohli ľady vo veci riešenia nepriaznivého stavu vlastníctva pozemkov pod externým športoviskom pri uvedenom gymnáziu. Ako poslanec kraja som zobral iniciatívu do vlastných rúk a zdá sa, že táto moja práca prináša prvé ovocie.

Spočiatku sa zdalo, že sa v tejto problematike neposunieme o krok vpred, ale nakoniec sa predsa len prešlo aj ku skutkom. Absolvoval som rokovania so súkromným vlastníkom p. Kabinom, následne s riaditeľkou gymnázia p. Paálovou a aj s riaditeľom Úradu BBSK p. Uhríkom. Výsledkom týchto rokovaní bol poslanecký návrh, ktorý navrhoval vykonať zámenu pozemkom v danej lokalite. Pozemok BBSK nachádzajúci sa pri oplotení od tzv. lovčianskej cesty sme navrhli zameniť za pozemok nachádzajúci sa presne pod exteriérovým športoviskom, pričom BBSK by získal o pár metrov štvorcových viac bez akéhokoľvek finančného vyrovnania. Takýto návrh sme podali všetci štyria poslanci za volebný obvod Žiar nad Hronom a bol predmetom augustového rokovania zastupiteľstva BBSK. Náš spoločný návrh, ktorého som bol spracovateľom, bol schválený všetkými prítomnými poslancami. Následne mi predseda BBSK osobne potvrdil, že uznesenie o schválení tejto zámeny podpísal.

Som presvedčený, že toto je len prvá lastovička a že vo vysporiadaní pozemkov pri gymnáziu sa bude pokračovať aj v budúcnosti. Minimálne ja preto urobím maximum, ak dostanem dôveru občanov a budem aj v ďalšom volebnom období zastupovať volebný obvod Žiar nad Hronom v krajskom parlamente.


 
 

Kauza „Lazovná“ pokračuje

Predčasom som informoval o kauze „Lazovná“, konkrétne som opísal neštandardnú obchodnú verejnú súťaž, vďaka ktorej sa budova na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici dostala do vlastníctva neznámej neziskovej organizácie za sumu 66.388 eur, pričom znalecká hodnota bola 173.111,13 eur. Podrobnosti o tejto transakcii nájdete na tejto mojej webovej stránke pod názvom „Neštandardná obchodná verejná súťaž BBSK“.

Aby BBSK mohol vôbec túto budovu predávať, musel ju najskôr dostať späť do jeho správy, keďže bola prenajatá na 30 rokov. A záväzok, ktorý za ukončenie nájmu BBSK na seba prevzal, bol privysoký. Zaviazal sa totiž, že pôvodnému nájomcovi uhradí financie ním vložené do rekonštrukcie v sume 6.523,32 eur, uhradí neuhradenú faktúru stavebnej firme v sume 44.461,02 eur a prevezme na seba prípadný záväzok voči Protidrogovému fondu vo výške 232.357,43 eur. Takže BBSK prevzal na seba záväzky v celkovej sume 283.341,77 eur, ale nehnuteľnosť predá pod cenu za 66.388 eur.

A skutočne k prevzatiu záväzku došlo. Poliklinika Banská Bystrica zriadená BBSK zmluvou o prevzatí dlhu zo dňa 9.5.2008 prevzala na seba tento záväzok. BBSK dňa 15.5.2008 tejto poliklinike poukázal kapitálový transfer v sume 44.461,02 eur a poliklinika následne týmto transferom uhradili neuhradenú faktúru stavebnej firme v sume 44.461,02 eur. Záväzok voči Protidrogovému fondu v sume 232.357,43 eur BBSK zatiaľ neuhrádzal. Tento fond totiž zanikol a nikto v jeho mene pohľadávky nevymáha, aj keď je jasné, že podmienky za poskytnuté financie fondu k dnešnému dňu splnené neboli a už ich nikto ani splniť nestihne.

Ale táto kauza sa vyznačuje aj personálnym problémom. Nebudem komentovať zakladateľov neziskovky, ktorá nehnuteľnosti kupovala za veľmi výhodných podmienok a nebudem riešiť ani prípadné personálne prepojenie ľudí z tejto neziskovky na predstaviteľov BBSK. Ale myslím si, že štatutárna zástupkyňa SANUS centra, n.o. a v súčasnosti jej likvidátorka by zodpovednosť prevziať mala. A to z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že SANUS centrum, n.o. nesplnila podmienky určené v kúpnej zmluve, čo bolo dôvodom odstúpenia od zmluvy zo strany BBSK. Druhým dôvodom je fakt, že štatutárna zástupkyňa neinformovala BBSK o skutočnosti, že je neziskovka v likvidácii, ba čo viac túto skutočnosť zamlčala v korenšpondencii s BBSK. A vzhľadom na fakt, že tá istá osoba dnes vykonáva funkciu lekárky BBSK, požiadal som predsedu BBSK, aby ju vyzval na vzdanie sa tejto funkcie.


 
 

Podanie kandidátky za poslanca ZBBSK

Dňa 23.8.2017 som osobne doručil do rúk zapisovateľa volebnej komisie na Úrad BBSK v Banskej Bystrici kandidátnu listinu nezávislého kandidáta pre voľby do Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré sa budú konať dňa 4. novembra 2017. Kandidovať budem vo volebnom obvode č. 13, teda vo volebnom obvode Žiar nad Hronom. Ako nezávislý kandidát som musel predložiť osobitné listiny na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta s počtom podpisov minimálne 400. Behom krátkeho obdobia sa mi podarilo vyzbierať viac ako 600 podpisov.

Touto cestou ďakujem všetkým ochotným ľuďom, ktorí pre mňa podpisy na podporu mojej kandidatúry zbierali a zároveň ďakujem každému obyvateľovi volebného obvodu Žiar nad Hronom, ktorý ma podpisom podporil a umožní mi kandidovať ako nezávislý kandidát.

Teším sa na každého, koho počas volebnej kampane osobne stretnem.


 
 

Neštandardná obchodná verejná súťaž BBSK

Banskobystrický samosprávny kraj vlastnil budovu zdravotníckeho zariadenia aj s tromi pozemkami na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Všeobecná hodnota týchto nehnuteľností bola 173.111,13 eur.

Zastupiteľstvo BBSK 16.4.2009 uznesením č. 597/2009 tieto nehnuteľnosti schválilo ako prebytočné a tiež schválilo ich odpredaj formou obchodnej verejnej súťaže. Dňa 15.5.2009 BBSK vyhlásil obchodnú verejnú súťaž. Informácia o tejto súťaži bola zverejnená len na úradnej tabuli BBSK, ktorá je umiestnená na nám. SNP v Banskej Bystrici za oknom budovy BBSK. Podmienky súťaže boli viac ako neštandardné. Súťaž bola vyhlásená len na 10 dní a len 7 dní od jej vyhlásenia mal reálny záujemca nato, aby uhradil finančnú zábezpeku v sume 17.300 eur. Ponuka bola doručená len jedna a to od SANUS n.o. v sume 66.388,00 eur.

Nezisková organizácia SANUS n.o. ponúkla za tieto nehnuteľnosti len cca 38% zo všeobecnej hodnoty a samosprávny kraj túto ponuku prijal, obchodnú verejnú súťaž neopakoval a rovno podpísal po schválení v zastupiteľstve kúpnu zmluvu dňa 14.10.2009. Po 9 mesiacoch od podpísania kúpnej zmluvy, teda presnejšie od 16.7.2010 je zrazu SANUS n.o. v likvidácii. Predstavitelia tejto neziskovky akosi pozabudli, že podľa kúpnej zmluvy mali na nehnuteľnostiach vykonať rekonštrukčné práce vrátane vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia s termínom najneskôr do 31.12.2010 a že sa zaviazali po dobu 5 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v ich prospech poskytovať v týchto nehnuteľnostiach sociálne – resocializačné služby zamerané na boj proti drogám. A čo je zaujímavé, zabudli samosprávnemu kraju oznámiť, že sú v likvidácií a že ani jednu z uvedených podmienok kúpy tak splniť nemôžu.

Aj keď bola SANUS n.o. od 16.7.2010 už v likvidácii, nemala táto neziskovka problém naťahovať čas a ešte vo februári 2011 písať kraju, že žiada zmenu zmluvy s tým, aby sa posunul termín predloženia kolaudačného rozhodnutia do 31.12.2012. Samosprávny kraj teda zvolal pracovné stretnutie, na ktoré sa nikto zo SANUS n.o. nedostavil. Počas priebežnej kontroly kraj zistil, že SANUS n.o. je v likvidácii a tak nemôže splniť zmluvné podmienky a iba naťahuje čas. Reakciou kraja bolo odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je datované dňa 13.4.2012. Všetky uvedené nehnuteľnosti sa následne vracajú späť na list vlastníctva samosprávneho kraja až v v roku 2014, keď BBSK podal návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností.

Na tomto prípade je zaujímavé, že v Hliníku nad Hronom vznikla nezisková organizácia, ktorá sa náhodou počas 10 – dňovej lehoty dozvedela, že samosprávny kraj predáva nehnuteľnosti a rok po svojom založení nemala problém zaplatiť 66.388,00 eur. Ďalej sú zaujímavé podmienky obchodnej verejnej súťaže, cez ktorú kraj nehnuteľnosti predával a ešte zaujímavejší je fakt, že sa kraj uspokojil s tak nízkou kúpnou cenou. Potom je zaujímavé ako rýchlo neziskovka zaniká a je v likvidácii a ako suverénne jej predstavitelia o likvidácii mlčia a majetok kraja sa na jeho list vlastníctva vracia skoro až po 4 rokoch.

Podstatné je, že sa nakoniec majetok BBSK vrátil na list vlastníctva, aj keď fyzicky a protokolárne vrátený k dnešnému dňu nebol. Nech si verejnosť urobí sama obraz o tom, kto a prečo mal záujem o tieto nehnuteľnosti a nech si z priložených dokumentov každý sám spraví pavúka, ktorý mu ukáže, ku ktorým osobám vedú jednotlivé nitky


 
Súbor na stiahnutie Vyhlasenie OVS.pdf Vyhlasenie OVS.pdf (1.9 MB)
Súbor na stiahnutie Kupna zmluva.pdf Kupna zmluva.pdf (2.6 MB)

 

Bez podpory manželky by to jednoducho nešlo

Presne 20. júla 2017 to bolo 5 rokov, čo mi moja manželka povedala "ANO". Odvtedy statočne zvládla tehotenstvo, hrdinsky sama porodila a od decembra 2014 sa s láskou stará o nášho malého krpca. Pre mňa je to osudová žena, aj keď zlé jazyky tvrdia, že nielen osudová žena, ale aj môj posledný vlak, čo sa manželstva týka (iná by si ma vraj už nezobrala). Vďačím jej za 5 rokov spoločného života, ktorý nie vždy bol ľahký (zvlášť pri mne), ale vždy sme vedeli, že patríme k sebe. Vážim si ju a som hrdý, že ju mám. Možno ona sa až tak dobre nevydala, ako som sa ja dobre oženil, ale láska býva slepá.  Isté je, že je to moja žena, ktorá pri mne vždy stála a aj preto ju stále milujem.

 

Žije po boku verejného činiteľa (starostu, poslanca kraja) a preto musí zniesť obmedzenú ochranu nášho súkromia, moju veľmi pohyblivú pracovnú dobu a v neposlednej rade klebety, ktorým sa jednoducho nevyhneme. Aj napriek týmto skutočnostiam so mnou rada debatuje o mojej práci, ak prejavím záujem sa jej zveriť. Aj napriek týmto skutočnostiam sa väčšinou o nášho syna a našu domácnosť stará úplne sama. A aj napriek týmto skutočnostiam pri mne stále vždy v dobrom i zlom. Nemohlo sa mi v živote stať nič krajšie ako stretnúť ju. A aj keď to nedávam často najavo, veľmi mi na nej záleží, som na ňu neskutočne hrdý a som pyšný, že matkou nášho syna je práve ona. Bez jej podpory by som nebol tam, kde dnes som.


 
 

Ohlásenie kandidatúry

Ku koncu júna som na tlačovej konferencii v hoteli LUX v Banskej Bystrici verejne podporil kandidatúru p. Igora Kašpera na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Urobil som tak po osobnom stretnutí s týmto človekom, ktorý na mňa pôsobí poctivo. A poctivosť sa v súčasnosti akosi vytráca z verejného života. Okrem tejto vlastnosti oceňujem, že je ekonóm, že za ním nestojí žiadna politická strana a ani finančná skupina. Vie preukázať s prehľadom financovanie vlastnej kampane a snímam pred ním klobúk za to, že do volieb (teda do 4.11.2017) navštívi každú jednu obec v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, lebo to pred ním neurobil žiadny kandidát, ale ani žiadny úradujúci župan.

Pri tejto príležitosti som zároveň oznámil aj vlastnú kandidatúru na poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja za obvod Žiar nad Hronom. Idem sa pokúsiť obhájiť mandát nezávislého poslanca. V priebehu volebného obdobia som sa pred ľuďmi neskrýval a okrem toho, že si každý môže overiť stav môjho majetku, nájde na tejto stránke aj môj odpočet práce poslanca. Snažil som sa pomôcť, keď som bol o to požiadaný. Snažil som sa navštíviť akcie, kde ma pozvali. Ale predovšetkým som sa snažil riešiť podnety, ktoré mi boli doručené. K nastávajúcim voľbách pristupujem s pokorou ako vždy, lebo som sa naučil nepodceňovať voliča a nepreceňovať sa ako kandidát. Nech nakoniec ľudia rozhodnú, kto ich bude zastupovať. Ja to rozhodnutie budem akceptovať.

Opäť sa budem uchádzať o dôveru ako nezávislý kandidát, lebo nezávislosť v politike (aj v tej komunálnej) je veľkou výhodou. Nechcem byť predĺženou rukou žiadnej politickej strany, chcem byť závislý len na ľuďoch, ktorí mi dôverujú a podporujú moje snahy meniť veci k lepšiemu. Ak chcem kandidovať ako nezávislý, potrebujem predložiť 400 podpisov a preto ak ma chce niekto podporiť ešte pred voľbami, stačí si stiahnuť priloženú listinu na podporu nezávislého kandidáta a s rodinou a známymi mi venovať podpis. Následne mi listinu s podpismi doručte na adresu zverejnenú na tejto webke. Len upozorňujem, že podpísať takúto listinu môže osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom v obvode Žiar nad Hronom (okres Žiar nad Hronom). Adresa podpisujúcej osoby musí byť vypísaná zreteľne a celá bez skratiek. Vopred vám za pomoc ďakujem!


 
 

Beseda so žiakmi gymnázia

Nebudem klamať, že diskusie s mladými ľuďmi mám rád. A to z dvoch dôvodov. Jeden je ten, že pri nich sa mladý cítim aj ja a druhý je ten, že mám možnosť získať názor mladej generácie na veci verejné a to je super.

Ešte v mesiaci máj som sa zúčastnil takejto besedy na Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari nad Hronom na tému „Transparentnosť v politike“. Mojim záujmom bolo informovať mladých ľudí o možnostiach ako kontrolovať verejných činiteľov, zároveň poukázať čo všetko a kde sa dá zverejňovať, aby politika transparentná naozaj bola a v neposlednom rade som chcel mladým ľuďom dať do hlavy chrobáka, že raz môžu byť verejnými činiteľmi a bude záležať od nich, ako budú vyzerať politika a veci verejné.

Viac ako hodinová diskusia bola príležitosťou vzbudiť u mladých ľudí záujem o veci verejné, predstaviť im model, že aj verejný činiteľ môže byť slušný a transparentný a naviesť ich na väčšiu kontrolu verejného života. Ja som sa na tejto diskusii cítil príjemne a verím, že aj študenti so mnou zažili netradičnú a uvoľnenú besedu bez akýchkoľvek formálností.


 
 

XV. ročník Gastrofestivalu

Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom tento rok organizovala už XV. ročník gastrofestivalu dobrých jedál, chutí a vôní. Tento rok sa študenti 5. ročníka odboru hotelová akadémia prezentovali v poľovníckej reštaurácii U svätého Huberta, v japonskej reštaurácii Heiwa no tamashi, v slovenskej reštaurácii Od tatier k Dunaju, v korzickej reštaurácii Chez le grand sanglier a v kaviarni Rock café.

My sme s poslanom mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom, Emilom Vozárom navštívili korzickú reštauráciu a veru sme neľutovali. Dali sme si krémovú gaštanovú polievku. Ako druhé jedlo som si vybral teľacie ragú na olivách s cestovinami tagliatelle a kolega si pochutnal na pečenom chrbte z diviaka v slanine na červenom víne s gratinovanými zemiakmi. Jedlo bolo úžasné a obsluha veľmi milá.

Vždy rád podporujem nápady mladých ľudí a aj študentov korzickej reštaurácie sme s p. Vozárom sponzorsky podporili, aby sme tak prispeli k ich snahe prezentovať Korziku a jej jedlá. Gastrofestival je príležitosť, aby študenti ukázali ich kvality a zároveň prezentovali školu na verejnosti. A každý rok je to skutočne zážitok.


 
 

Aprílové zastupiteľstvo kraja

Dňa 24.4.2017 sa konalo ďalšie rokovanie Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Z môjho pohľadu boli zaujímavé dva body.

Prvým bol poriadok odmeňovania zamestnancov BBSK. Pre časový sklz nebolo možné, aby tento dokument predkladal Úrad BBSK a tak ma odbory požiadali, či by som tak neurobil ja ako poslanec. Stalo sa a nečakal som, akú hystériu tento bod programu u niektorých poslancov vyvolá. Podstatné však je, že konečné hlasovanie dopadlo dobre a zamestnanci sa po niekoľkých rokoch dočkajú valorizácie ich miezd.

Druhým dôležitým bodom programu bolo prerozdelenie časti financií z prebytku hospodárenia na rekonštrukciu ciest. Pre okres Žiar nad Hronom bolo schválených 530 000 eur a tie poputujú na rekonštrukciu ciest Lutila-Slaská, Nevoľné-Kremnica, Trubín, Lúčky-Kopernica a Šašovské Podhradie.


 
 

Regionálna porada škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

Regionálna porada k tvorbe plánu výkonov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktorá sa konala 11. apríla 2017 v Žiari nad Hronom, mala svoj význam. Stredné školstvo sa nachádza v situácii, keď zlyháva komunikácia medzi školami, rodičmi a zamestnávateľmi. V minulosti bol tento systém účinnejší a efektívnejší. Študenti s cieľom študovať na vysokej škole museli zabrať, lebo ich na gymnázium inak nezobrali. Študenti s víziou odborného vzdelávania skončili na  stredných odborných školách a manuálne zruční študenti skončili v učilištiach pri jednotlivých podnikoch. A bol to kvalitný systém.

Dnes sa štvorkári dostávajú na gymnáziá, odborné školstvo postupne zaniká a po učilištiach niet ani stopy. Nie je súlad medzi dopytom trhu práce a ponukou zo strany stredného školstvo, chýbajú nám mnohé povolania a úspešní vysokoškoláci končia väčšinou v zahraničí. Duálne vzdelávanie je jedno z riešení, ak sa nastaví správne. Škola uzavrie dohodu s príslušnou firmou a vyučí pre ňu kvalifikovanú pracovnú silu. Ale treba ešte veľa popracovať na legislatíve, na súhrne informácií od zamestnávateľov a úradov práce a na flexibilite škôl meniť študijné programy podľa verejného dopytu. A zapracovať budú musieť aj rodičia, aby svoje deti nenútili študovať niečo iné ako chcú, aby nevideli vo svojich deťoch len lekárov, či právnikov a aby podporili v deťoch ich prirodzený talent zručnosti, lebo nadarmo sa v minulosti nehovorilo, že remeslo má zlaté dno.


 
 

Investície do sociálnych zariadení

Predmetom rokovania Komisie sociálnych vecí a marginálnych skupín ZBBSK dňa 10. apríla 2017 bol aj návrh na prerozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016 pre odvetvie – sociálne zabezpečenie. Okrem tohto návrhu boli už niektoré investičné výdavky schválené aj v rámci rozpočtu na rok 2017.

Zameriam sa len na okres Žiar nad Hronom, keďže tento obvod v ZBBSK zastupujem. Už v rozpočte na rok 2017 sme schválili kapitálový výdavok v sume 300 000 eur na odstránenie vlhkosti a zabezpečenie bezbariérovosti v štyroch budovách Domova sociálnych služieb Ladomerská Vieska. Z prebytku hospodárenia sa navrhuje ďalej investícia v sume 123 000 eur na vybudovanie čističky odpadových vôd pre Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Kremnica. A pre Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Žiar nad Hronom sa predkladá návrh investície v sume 6 800 eur na zdvíhacie zariadenie s vakom.

Investícia pre DSS Ladomerská Vieska už schválená bola a rozhýbať by sa mala pani riaditeľka, aby došlo k jej čerpaniu. Ďalšie dve investície budú predmetom rokovania zastupiteľstva v mesiaci apríl a budem rád, ak budú hlasovaním poslancov schválené. Aj tieto finančné prostriedky by mali zlepšiť kvalitu života seniorov v sociálnych zariadeniach a ja budem hlasovať „ZA“ schválenie.


 
Súbor na stiahnutie Pozvanka.pdf Pozvanka.pdf (689.2 kB)

 

Pre regionálny rozvoj sa blýska na lepšie časy

Na aprílovom rokovaní Komisie územného plánu a životného prostredia Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja boli dva zaujímavé body a obidva sa týkali regionálneho rozvoja.

Prvým bol návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj. Takéto VZN dlho absentovalo a tak konečne uzrelo svetlo sveta. Jeho cieľom je podporiť systém zavedenia, udržania a propagácie značky „regionálny produkt“ a podporiť zakladanie a fungovanie sietí, partnerstiev a klastrov. Maximálna podpora pre jedného žiadateľa nesmie presiahnuť sumu 3 000 eur pri podmienke minimálneho 10% spolufinancovania.

Druhým bol návrh rozvoja cyklistickej dopravy na území BBSK. Rovnako pilotný dokument v oblasti cyklistiky podporujúci vznik cyklotrás. Dokument dosť podrobne rieši túto problematiku a vychádza z údajov, ktoré poskytli samotné samosprávy. Tento ucelený materiál bude východiskom aj pre žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ a bude možné sa odvolávať na jeho obsah s tým, že kraj špecifikuje územia, kde by cyklotrasy mohli dostať zelenú.

Obidva dokumenty musia prejsť schvaľovacím procesom zastupiteľstva kraja a nie sú vylúčené aj ich úpravy na základe pozmeňovacích návrhov. Samozrejme, že nepôjde o veľké peniaze, ale aj malá podpora môže prispieť k regionálnemu rozvoju, o ktorom tak radi všetci rozprávame, ale pre ktorý sa tak málo aj niečo konkrétne urobí. Ja som presvedčený, že tieto prvé lastovičky budú vnímané pozitívne a stanú sa ďalším prvkom stabilnej podpory lokálneho územia a inštitúcií v ňom pôsobiacich s cieľom rozvíjať región.


 
 

Hľadá sa nový domov pre túto slečnu

Dali sme jej meno Zorka. Ide o fenku nemeckého ovčiaka, ktorá má asi rok. Pritúlala sa k nám. Bola riadne zaočkovaná a odčervená. Dobre sa znáša aj s inými psami. V minulosti jej bolo zrejme ubližované, lebo sa bojí mužov. Bola by vhodnou spoločníčkou osamelému človeku, ale aj v rodine, kde už sú trochu staršie deti vzhľadom na jej veľkosť. Je veselej povahy, prítulná a ľahko sa učiaca nové povely. Pomôžte nám nájsť pre ňu nový domov. Kontaktovať môžete priamo mňa na mobilné telefónne číslo – 0907 877 769.


 
 

Majetok verejného činiteľa

Už roky počúva verejnosť o „brilantnom“ zákone, vďaka ktorému musia osoby verejne činné podávať majetkové priznania. A roky počúva verejnosť aj o tom, že ako sa politické strany v parlamente pripravujú novelizovať zákon o preukazovaní majetku verejných činiteľov, ale skutek utek. Prečo? Lebo v skutočnosti nie je veľká politická vôľa, aby verejnosť videla a hlavne rozumela tomu, čo sa v majetkových priznaniach uvádza. A tak sú dnes majetkové priznania verejných činiteľov na dve veci, na ... a na nič. Prečo je to tak, no nato je jednoduchá odpoveď. Verejný činiteľ má síce povinnosť raz ročne majetkové priznanie podať, ale len určenej komisii, ktorej členovia sú viazaní mlčanlivosťou. A tak sa verejnosť nedozvie o majetkových pomeroch vykonávateľa moci.

Aj ja patrím medzi osoby, ktoré sú povinné majetkové priznanie podať. A moja povinnosť je dokonca dvojnásobná, lebo zastávam dve verejné funkcie (starosta obce, poslanec vyššieho územného celku). A aj keď dávam súhlas na zverejnenie, verejnosť si nájde moje majetkové priznanie vyčiernené a nedozvie sa takmer nič. A tak už niekoľko rokov zverejňujem moje majetkové priznania v plnom znení. Často som kvôli tomu terčom kritiky, že chcem byť pápežskejší ako pápež, že sa chcem chváliť mojim majetkom a že robím zlú krv vo vlastných radoch, lebo aj od iných činiteľov môžu potom občania žiadať, aby svoje majetkové priznania zverejnili.

Keď som vstúpil do komunálnej politiky, tak to bolo s cieľom robiť veci inak a to aj vo sfére transparentnosti. A ja považujem za transparentné zverejňovať môj majetok a majetok mojej rodiny. Nerobím tak preto, aby som sa chválil, aby som provokoval a v niečom vynikal. Robím tak preto, lebo som presvedčený, že verejnosť má právo o mojom majetku vedieť. Iba tak môže porovnávať, či môj majetok zodpovedá mojim príjmom. A na druhej strane chránim aj sám seba. Lebo ak verejnosť tieto informácie dostane priamo odo mňa, nebude špekulovať, nebude odhadovať a nebudem terčom ohovárania a výmyslov.

Takže či sa to niekomu páči alebo nie, zverejnil som v týchto dňoch moje majetkové priznanie za rok 2016. Je umiestnené na mojej webovej stránke v ľavej lište, ikona „Profil osobnosti“ a tam podstránka „Majetok“. A ako vždy, tak aj toto majetkové priznanie tam bude zverejnené celý rok, kým nezverejním ďalšie. A ako bonus som pridal aj daňové priznanie. Je mi úplne jedno, kto a čo si bude o tom myslieť. Ja pred občanmi karty skrývať nebudem. Ak som raz prijal zodpovednosť za verejné funkcie, tak aj s vedomím, že moje súkromie je menšie ako súkromie voliča. Vlastníme majetok, ale máme aj hypotekárny úver. A to, čo s manželkou vlastníme, za to sa nehanbíme, lebo sme to neukradli.


 
 

Preloženie knižnice z Kremnice do Žiaru nad Hronom

Ako poslancovi Banskobystrického samosprávneho kraja mi bol doručený návrh poslankyne Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom PaedDr. Veroniky Balážovej vo veci zváženia možnosti preloženia regionálnej knižnice J. Kollára z Kremnice do Žiaru nad Hronom.

Požiadal som riaditeľa knižnice, pracovníkov knižnice, primátora mesta Kremnica a poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici, aby zaujali stanovisko k uvedenému návrhu. Po obdržaní uvedených stanovísk som 29. marca 2017 spolu s Ing. Emilom Vozárom, poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom, knižnicu osobne navštívil aj za účasti primátora mesta Kremnica a jeho zástupkyne. Po tejto návšteve som adresoval navrhovateľke moje stanovisko, v ktorom som uviedol, že s jej návrhom nesúhlasím, nestotožňujem sa s ním, nepodporím ho a v prípade, že by bol takýto bod zaradený na rokovanie krajského zastupiteľstva, budem hlasovať PROTI.

Zverejňujem celé znenie návrhu navrhovateľky, stanovisko knižnice, stanovisko zamestnancov knižnice, stanovisko mesta Kremnica a moje stanovisko k návrhu p. Balážovej.

 


 
 

Učitelia vtedy a dnes

Pri príležitosti Dňa učiteľov si rád zaspomínam na časy minulé. Začnem základnou školou, ktorá mi do života dala skutočne základ. Učiteľ bol v tom čase niekto a tým nemyslím spoločenskú vrstvu, ale vážnosť, autorita, rešpekt. Boli na nás prísni, ale okrem výučby nás do značnej miery aj vychovávali. Keď sa na tie časy obzriem teraz, tak by som vedel menovať mnohých z nich, vďaka ktorým som dnes tam kde som a robím to, čo robím. Učiteľov sme si v tej dobe vážili, nedovolili sme si im odvrkovať z lavice a doma nás ani len nenapadlo vyhovárať sa na učiteľa, lebo reakcia rodičov by bola jasná, nám by za pravdu nedali a ešte by sme schytali za to, že si dovoľujeme osočovať pedagógov. No bola to skutočne iná doba a iné móresy. A určite lepšie ako dnes. Už na základnej škole z nás formovali ľudí pripravených do života. Boli to krásne časy, aj keď som si to vtedy neuvedomoval.

Stredná škola. U mňa gymnázium. Už úplne iný prístup ku študentovi. Rovnako prísni pedagógovia, ale už nás dvíhali sebavedomím hore. Nebrali nás ako deti a dávali nám priestor, aby sme prevzali zodpovednosť za seba a učili sa rozhodnúť v danom čase a na danom mieste. Aj tu by som vedel menovať profesorov, vďaka ktorým som postupne začínal nepriamo dráhu verejného činiteľa. Bolo to gymnázium, ktoré mi dalo priestor objaviť moje predpoklady a vidieť cieľ. Aj keď predsedom vlády nie som, myslím si, že som vo verejnom živote obstál a robím prácu, ktorá ma neskutočne baví.

Dnešná realita v školstve? Žiak základnej školy je viac ako učiteľ. Učiteľ je každý deň jednou nohou v base a musí si veľmi dobre premyslieť čo povie a urobí. Dnes sa neverí učiteľom, ale vo väčšine prípadov iba žiakom. Dnes deti nepoznajú, čo je to úcta k učiteľskému povolaniu. Práve naopak. Učitelia sú medzi prvými, na ktorých si dnešné deti skúšajú drzé správanie, majetkové rozdiely a nebojím sa napísať, že aj ponižovanie. Pomaly každý deň musia očakávať, že nejaký žiak podá žalobu alebo sťažnosť. Samozrejme nie všetci žiaci takí sú, ale väčšinu z nich táto doba presne takto posúva do života. Nečudujem sa však. Správajú sa presne tak ako to vidia doma. Ak bola voľakedy v obci vážená trojica, tak to bol richtár, farár a učiteľ. Dnes sa len pousmejem, keď o týchto časoch čítam.

A preto vám z tohto miesta milé pani učiteľky a páni učitelia želám, aby ste stále milovali povolanie, ktoré vykonávate, lebo bez osobného presvedčenia by v školstve nezostal ani jeden z vás. Želám vám veľa trpezlivosti so žiakmi, aby sa vám podarilo odovzdať im to, čo ste si predsavzali a aby si každý jeden žiak odniesol kúsok z vás. No a prajem vám, aby každá vláda pochopila, čo učitelia znamenajú pre národ a jeho budúcnosť. Ak si vás začne vážiť štát, začnú si vás vážiť aj rodičia a tým pádom aj ich deti – vaši žiaci.

No a touto cestou sa chcem poďakovať všetkým pedagógom, ktorí tvorili moju osobnosť a mal som tú česť byť ich žiakom. Verím a pevne dúfam, že keď ma vidia dnes, tak sa za mňa nehanbia a možno sú aj trochu hrdí, že sa na toho Geliena predsa len niečo v tých školských laviciach nalepilo. Veľká vďaka!


 
 

Poslanecké dotácie 2017 – okres Žiar nad Hronom

Dňa 20. marca 2017 sa na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici uskutočnilo verejné zasadnutie komisie pre výber žiadateľov o poslanecké dotácie na rok 2017 pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Verejné zasadnutie tejto komisie sa konalo v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia BBSK č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.

V rámci okresu Žiar nad Hronom bolo doručených 26 žiadostí s celkovou požiadavkou o dotácie v sume 78.627,00 eur. Komisia mohla prerozdeliť maximálne 65.243,00 eur. Po definitívnom rozhodnutí komisie boli schválené dotácie v prospech 16 obcí a 9 občianskych združení. Kompletný zoznam podporených žiadostí s uvedením pridelených súm je zverejnený v prílohe tohto oznamu.   


 
Súbor na stiahnutie Pozvanka.pdf Pozvanka.pdf (449.3 kB)
Súbor na stiahnutie Zoznam projektov.pdf Zoznam projektov.pdf (2.5 MB)

 

Rada školy pri Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari n/Hronom (10.3.2017)

Vždy chodím rád na radu školy pri gymnáziu, ktoré som osobne navštevoval. Je to úplne iný pocit, keď ste súčasťou orgánu školy, ku ktorej máte vzťah. Aj preto som uvítal, keď som sa  členom rady tejto školy opäť stal po posledných voľbách do VÚC.

A teraz k rokovaniu poslednej rady školy. Nielen ako poslanec ZBBSK, ale aj ako starosta si vždy všímam správu o hospodárení. Nežijeme ľahkú dobu a aj preto by riaditeľmi škôl zrejme nemali byť pedagógovia, ale predovšetkým polovičkou duše i menežéri, lebo dnes je to žiaľ hlavne o tom. O peniazoch. A ak škola zaváha, má málo žiakov a nižší príjem, tak ledva prežíva. A som rád, že aj rok 2016 táto škola končí nie s vyrovnaným rozpočtom, ale dokonca prebytkovým. A to dnes považujem za veľký úspech. Zvlášť vtedy, keď 9 gymnázií a 5 odborných stredných škôl v rámci kraja sú na pokraji kolapsu a finančného zrútenia. Som nesmierne rád, že toto gymnázium medzi nimi nie je a vzdávam poklonu všetkým na čele s riaditeľkou, že to tak je. Lebo viem, že to nie je jednoduché.

Ale teší ma aj iná skutočnosť tejto školy. A to jej úspešnosť pri prijímaní jej študentov na vysoké školy. Vždy pri schvaľovaní počtu tried stredných škôl a gymnázií som razantne proti zvyšovaniu počtu tried v prípade, ak nie sú adekvátne výsledky. A toto gymnázium má vždy väčší dopyt ako ponuku, čo je prvý krok úspešnej školy. Vždy obsadí všetky triedy počtom žiakov, aký požaduje. Ale čo je najpodstatnejšie, jeho maturanti nekončia na úradoch práce ako nezamestnaní, ale ako študenti vysokých škôl. A to by malo byť cieľom každého gymnázia a tak vysoko by sa mala nastavovať latka náročnosti.


 
 

MDŽ alebo úcty k ženám nie je nikdy dosť

Pojem MDŽ mnohí spájajú s bývalým režimom a v súčasnosti ho zatracujú ako prežitok tej doby, ktorý tu nemá miesto. Samozrejme, takto môže uvažovať len niekto, kto v skutočnosti nevie, že ide o Medzinárodný deň žien a o sviatok nevymyslený bývalým politickým režimom. Ten režim mu dal síce nejaký punc, ktorý nám zostal v pamäti, ale to neznamená, že máme tento sviatok zatracovať.

 

Patrím medzi tých, ktorí tento sviatok rešpektujú a snažia sa nezabudnúť. Aj moje kolegyne z práce by to mohli potvrdiť. Tento deň považujem za príležitosť preukázať úctu k ženám a je úplne jedno akú formu muži zvolia. Na druhej strane je asi veľmi nedostatočné, ak by sme ženám prejavovali úctu len v tento deň, ale keď neprší, aspoň kvapká.

 

Predovšetkým si ale myslím, že nielen tento sviatok, ale aj prejavenie úcty k ženám sú na mieste. My muži to neradi priznávame a možno to ani nie vždy vieme prejaviť, ale verte, že si ženy vážime, máme ich radi a bez nich by sme boli mnohokrát úplne stratení. A dá sa to preukázať. Naše domácnosti bez žien by boli zrejme katastrofou. Česť výnimkám, ale väčšina chlapov ani nevie ako sa doma obsluhuje práčka, umývačka, či dokonca vysávač. V pracovnej oblasti je známe, že ženy vedia vniesť pokoj a rozhľad a nie nadarmo sa hovorí, že kam nemôže čert, pošle ženu. No a v neposlednom rade by aj naše vzťahy boli na bode mrazu, keby niet citlivej ženskej duše.

 

Preto aj z tohto miesta želám všetkým ženám, aby boli šťastné, vždy usmiate a nadovšetko milované. Aby vedeli, že si ich prítomnosť ceníme, že si ich vážime a že ich aj milujeme. A ak máte pocit na základe týchto riadkov, že ja som dokonalý muž, ktorý si toto všetko uvedomuje, tak vás sklamem. Aj ja zabúdam mojej manželke hovoriť, že mi na nej záleží, že ju ľúbim, že ju potrebujem a že bez nej si tento život predstaviť už ani neviem. Ale sľubujem, že sa polepším. A začal som kytičkou práve v deň MDŽ.


 
 

28. snem Združenia miest a obcí – Žiarsky región

Práve na popolcovú stredu (1.3.2017) sa konal 28. snem Združenia miest a obcí – Žiarsky región v hoteli Sitno vo Vyhniach. Sila spoločného postupu samosprávy už viackrát  preukázala, že keď sa vytvorí tlak zdola, nemôže byť opomenutý, resp. nehodno sa zahrávať s trpezlivosťou miest a obcí. Aj obsah rokovania tohto snemu naznačoval, že problémov je viac ako dosť.

Najživšia debata bola asi pri problematike poplatkov miest a obcí za odvádzanie dažďových vôd, ktoré nenápadne zaviedla vyhláška z roku 2013. Obce a mesta s vybudovanou kanalizáciou deklarovali jasný nesúhlas, aby boli platcami tohto poplatku bez akejkoľvek odbornej diskusie a hlavne bez jasných pravidiel. Ak si zrátame len náklady miest a obcí na výstavbu kanalizácií s cieľom skvalitniť život občanom a ochrániť životné prostredie, tak už len samotný návrh spoplatniť mestá a obce za to, že prší, asi veľkú logiku nemá. Problematika bude predmetom rokovaní a obce a mestá žiadajú vykonať komplexný audit v tejto veci.

Ja som na tomto sneme otvoril inú problematiku. A to informačný systém samosprávy realizovaný cez dátové centrum obcí a miest. Keď sme boli ako samosprávy oslovené vo veci elektronizácie, tak sme dostali čierne na bielom, že ide o projekt hradený zo zdrojov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo zdrojov štátneho rozpočtu SR. Zároveň máme čierne na bielom, že tento informačný systém a s ním súvisiace služby sú poskytované obciam a mestám bezodplatne. Tak je to totiž uvedené v zmluvách z roku 2014. Čuduj sa svete, v roku 2016 obce dostávajú dodatok k týmto zmluvám, podľa ktorého sa už majú zaviazať platiť poplatok na činnosť správcu informačného systému od roku 2017 v sume 1 euro za každého svojho obyvateľa ročne. V sprievodnom liste je zároveň informácia, že v prípade, ak mesto a obec takúto úhradu nevykoná, správca informačného systému má právo neplatiace mesto alebo obec odpojiť od využívania služieb tohto projektu. S takýmto nátlakom a „výpalným“ určite súhlasiť nebudem a sám som zvedavý, ako to nakoniec skončí.

Rokovania snemu sa nakoniec predseda Banskobystrického samosprávneho kraja nezúčastnil a ospravedlnil sa pre inú dôležitejšiu pracovnú povinnosť. Škoda, mnohí kolegovia ho očakávali a mali otázky k rozvoju kraja.

Aj keď rokovanie trvalo celý deň, malo svoj význam a dospeli sme k názoru, že sa budeme vo väčšom počte stretávať viackrát do roka. Takéto stretnutia sú prínosom aj s ohľadom na výmenu skúseností, ale aj s ohľadom na zvolenie spoločného postupu pri rovnakých problémoch samosprávy.


 
 

Reštitúcie majetku v podmienkach SR

Obec Slaská sa rozhodla pomôcť právnym nástupcom mŕtvych vlastníkov pôdy a oslovila ich s možnosťou získania pôdy formou reštitúcie v zmysle zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom. Obec ponúkla právnym nástupcom bezplatný administratívny servis spojený so zhromažďovaním potrebných dokladov a zastupovaním v samotnom konaní.

 

V roku 2004 sme v mene právnych nástupcov uplatnili nárok na navrátenie pozemkov v zmysle uvedeného zákona doručením príslušných žiadostí a príloh na príslušný štátny orgán (v tom čase obvodný pozemkový úrad). Uvedený štátny orgán v roku 2007 vydal rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemkom. V trojročnej lehote určenej rozhodnutím sme za právnych nástupcov vypracovali žiadosti o poskytnutie náhrady vo forme bezodplatného prevodu pozemkov, ktoré sme doručili Slovenskému pozemkovému fondu (SPF) v roku 2010. Pozvánka na prerokovanie ponuky náhradných pozemkov bola právnym nástupcom doručená zo strany SPF v mesiaci marec 2016. A tak sme opäť ponúkli právnym nástupcom bezplatné zastúpenie na týchto prerokovaniach, ktoré sa uskutočnili v mesiaci apríl 2016. Následne som ako splnomocnený zástupca dňa 25.7.2016 podpísal so Slovenským pozemkovým fondom Zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemkom v mene 26 nadobúdateľov. Štatutárni zástupcovia SPF tú istú zmluvu podpísali dňa 17.2.2017 a zverejnená bola dňa 20.2.2017. Po nadobudnutí účinnosti (10 dní po podpise) pôjdu tieto zmluvy z generálneho riaditeľstva SPF na príslušný kataster, ktorý ju v zákonnej lehote zavkladuje. Výsledkom bude zápis vlastníckeho práva v prospech nadobúdateľov.

 

Trvalo 13 rokov, aby sa právni nástupcovia domohli navráteniu majetku po ich predkoch. Nejdem hľadať vinníka, lebo to mohlo zlyhávať na viacerých úrovniach od legislatívnej úpravy, cez zbytočnú administratívu až po nadmerný počet konaní, ktoré vybavoval stále ten istý počet úradníkov bez posilnenia kapacít. Ja som sa behom tých 13 rokov nestretol s neochotou alebo s nezáujmom vec riešiť zo strany štátu, len ten proces trval nejako dlho. Aj tento prípad je príkladom stavu vymožiteľnosti práva v podmienkach Slovenskej republiky.


 
Súbor na stiahnutie Príloha - webka.pdf Príloha - webka.pdf (724 kB)

 

Interpelácia vo veci predaja Pavilónu B

Už aj z medializovaných informácií verejnosť vie, že vo veci predaja „Pavilónu B“ Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom došlo v roku 2016 nakoniec ku zhode medzi predsedom samosprávneho kraja a krajským zastupiteľstvom. Bolo schválené uznesenie o predaji, ktoré župan nakoniec podpísal. Vzhľadom k tejto skutočnosti som na 37. zasadnutí Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré sa konalo 12. decembra 2016 ústne interpeloval predsedu BBSK s otázkou, či bola už podpísaná kúpna zmluva a ak nie, tak kedy sa predpokladá jej podpísanie. Písomnú odpoveď predsedu BBSK prikladám.

 

Nový vlastník chce do uvedenej nehnuteľnosti investovať a využívať ju na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Aktivity nového vlastníka v tejto veci budem ako poslanec ZBBSK pozorne sledovať.


 
 


571253

20.10.2017
Úvodná stránka